ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Απογραφή Νέων Μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ ότι από την ημερομηνία εγγραφής τους στις αντίστοιχες Επαγγελματικές Ενώσεις μπορούν να προσέρχονται στον ΕΔΟΕΑΠ (Τμήμα Γραμματείας-5ος όροφος) από ώρα 7:30 έως 14:30 προκειμένου να ενεργοποιήσουν την περίθαλψή τους.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΟΕΑΠ

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 • Απογραφικό δελτίο (υπάρχει στον ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να το διαβάσετε και από εδώ)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η και δε δικαιούται επικουρικής σύνταξης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό (υπάρχει στον ΕΔΟΕΑΠ)
 • Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Αρμόδια ΔΟΥ
 • 2 φωτογραφίες
 • ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ

 • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης όπου δεν προκύπτουν εισοδήματα
 • Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα
 • Δύο φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ΑΜΚΑ

2. ΠΑΙΔΙΑ

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Δύο Φωτογραφίες
 • Διαγραφή από προηγούμενο ταμείο ασφάλισης
 • Βεβαίωση ανώτερης ή ανώτατης σχολής με ημερομηνία πρώτης εγγραφής και διάρκεια φοίτησης (για παιδιά που σπουδάζουν)
 • ΑΜΚΑ