Ανακοίνωση

Δέσμη μέτρων για τους ασφαλισμένους-ΑΜΕΑ επεξεργάζεται ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δέσμη μέτρων για τους ασφαλισμένους-ΑΜΕΑ

επεξεργάζεται ο ΕΔΟΕΑΠ

 

Δέσμη μέτρων για τους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες, καθώς και των προστατευόμενων μελών επεξεργάζεται ο ΕΔΟΕΑΠ.

Για αυτό και καλεί τους ενδιαφερομένους (ασφαλισμένοι με κινητικά προβλήματα, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες όπως ο αυτισμός και κινητικά προβλήματα κ.ά.) να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα χαρτογραφήσει τα δεδομένα, σχεδιάζοντας τη βέλτιστη πολιτική εξυπηρέτησης των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες.

Συγκεκριμένα θα κωδικοποιήσει τα προβλήματα, με στόχο -μεταξύ άλλων – τη δημιουργία ειδικού γραφείου στον ΕΔΟΕΑΠ που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά θέματα ΑΜΕΑ, τη δρομολόγηση συμβάσεων με  ειδικά κέντρα, καθώς και στοχευμένες παροχές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετικό email, με τα στοιχεία τους και μία σύντομη περιγραφή της κατάστασής τους, στη διεύθυνση dmirasgentis@edoeap.gr, με θέμα: ΕΔΟΕΑΠ και ΑΜΕΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των στοιχείων ο Οργανισμός θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για τις περαιτέρω ενέργειες.