ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Δηλώσεις Μελών Δ.Σ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΟ

www.choice4.tv

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ απ’αφορμή την αναβληθείσα Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στις 27-05-2008 λόγω έλλειψης απαρτίας, μιλούν για το έργο και τις νέες δραστηριότητες του ΕΔΟΕΑΠ.