Ανακοίνωση

Δηλώσεις Μελών Δ.Σ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΟ

www.choice4.tv

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ απ’αφορμή την αναβληθείσα Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στις 27-05-2008 λόγω έλλειψης απαρτίας, μιλούν για το έργο και τις νέες δραστηριότητες του ΕΔΟΕΑΠ.