ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Δημόσια διαβούλευση συνδεδεμένων μελών ΕΔΟΕΑΠ

ΕΔΟΕΑΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 7-21 ΜΑΙΟΥ 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΖΥΓΟΙ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μετόχους-μέλη του και στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου,της διαφάνειας και της διαρκούς ενημέρωσης που έχει καθιερώσει από το ξεκίνημα της θητείας του, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το μείζον θέμα της  ασφάλισης των λεγόμενων συνδεδεμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, με πρωτογενή φορέα ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, με διαχρονικές αποφάσεις των Διοικήσεων του ΕΔΟΕΑΠ αναπτύχθηκε, τα προηγούμενα χρόνια, ένα ιδιόμορφο καθεστώς, το οποίο προσφέρει προνομιακή μεταχείριση σε συγγενικά πρόσωπα ανδρών ασφαλισμένων (των συζύγων τους κατά κύριο λόγο) εξασφαλίζοντάς τους ασφάλιση και στον ΕΔΟΕΑΠ παρ’όλο που ανήκουν σε άλλους πρωτογενείς Ασφαλιστικούς Φορείς Υγείας – Περίθαλψης.

Ας σημειωθεί ότι, στην εξέλιξή του το μέτρο αυτό έδινε αρχικά από το 1968 τη δυνατότητα σε εργαζόμενες συζύγους ασφαλισμένων, να έχουν πλήρη πρόσβαση στα ιατρεία αρχικά και αργότερα στα εργαστήρια του Οργανισμού και επιπλέον, κατέβαλε το 50% τηςδιαφοράς από το ποσό που κάλυπτε ο πρωτογενής ασφαλιστικός τους φορέας. Από το 1998, το μέτρο περιορίστηκε μόνο στην εξυπηρέτηση στα ιατρεία και εργαστήρια του ΕΔΟΕΑΠ.

Από το προνόμιο αυτό αποκλείστηκαν οι άνδρες – σύζυγοι των γυναικών συναδέλφων αμέσων μελών μας και όλοι οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης, πληθυσμός που ξεπερνά τις 3000 άτομα.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η δυνατότητα αυτή που δινόταν από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ στο σύνολο των μελών μέσα από μια διαδικασία ανοικτής ενημέρωσης, αλλά κρατήθηκε  σε χαμηλούς τόνους, ευνοώντας μια ομάδα ασφαλισμένων, αυτή, δηλαδή, των καλά πληροφορημένων στα θέματα  του ΕΔΟΕΑΠ.

Είναι σαφές ότι το μοντέλο αυτό λειτούργησε κατ΄ εξαίρεση των ισχυόντων για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ και κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, η οποία δεν επιτρέπει την ασφάλιση εργαζομένου ή συνταξιούχου σε δύο φορείς ασθενείας(Ν. 4277/1962, άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 1469/1984, άρθρο 17 παρ. 1, Ν. 2084/92, άρθρο 39). Η συνέχιση της κατάστασης αυτής αφ’ενός απαξιώνει τις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της ισονομίας και του δικαίου και αφ’ετέρου αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στα μέλη μας,αλλά και επιζήμια για τα οικονομικά του Οργανισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας, που αναλαμβάνει το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατ΄ αρχήν  να προκαλέσει τη μέγιστη  δυνατή συμμετοχή των ασφαλισμένων άμεσων μελών του Οργανισμού, σε ένα δημόσιο  διάλογο με προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια για ένα θέμα αιχμής.

Το συγκεκριμένο θέμα ασφαλώς πρώτα και κύρια αφορά όλους και όλες τους άμεσα ασφαλισμένους και ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ , που στηρίζουν τον Οργανισμό μας με τις εισφορές από το μόχθο τους και τη θετική συμβολή τους στις προσπάθειες της διοίκησης του Οργανισμού και ευρύτερα του κλάδου, για να είναι φορέας πρότυπο στους τομείς της Υγείας και της Επικούρησης,ώστε να μπορεί στο παρόν και το μέλλον ο ΕΔΟΕΑΠ να αποτελεί το  πραγματικό στήριγμα των ανθρώπων του Τύπου στη δουλειά, στη ζωή, στην ασθένεια και στα γηρατειά.

Αναμφισβήτητα η διαιώνιση της ιδιαιτερότητας του φαινόμενου των λεγόμενων «συνδεδεμένων μελών» με πρωτογενή φορέα ασφάλισης, επηρεάζει τόσο την καθημερινότητα λειτουργίας όσο και την οικονομική πορεία του ΕΔΟΕΑΠ, μάλιστα σε μία περίοδο που οι δαπάνες υγείας αυξάνονται εκρηκτικά και η ορθολογική διαχείριση των δαπανών του Οργανισμού είναι επιβεβλημένη και ύψιστο χρέος για όλους μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις του, αλλά και την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους, καλεί τα μέλη του Οργανισμού να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, ώστε να διαμορφωθεί ανοιχτά και δημοκρατικά, χωρίς πελατειακές λογικές και εξυπηρετήσεις η πιο δίκαια, νόμιμη και καθαρή λύση, προς το συμφέρον του ΕΔΟΕΑΠ και του συνόλου των ασφαλισμένων μελών του.

Υπογραμμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι δεν πρόκειται να θιγούν νομίμως κατοχυρωμένα δικαιώματα εμμέσων ασφαλισμένων μελών του ΕΔΟΕΑΠόπως τα ορίζει η νομοθεσία και το καταστατικό του Οργανισμού μας.

Η πρόταση,που εγκρίθηκε από το ΔΣ, αφορά αποκλειστικά και μόνον στις περιπτώσεις των λεγόμενων «συνδεδεμένων μελών» με πρωτογενή φορέα ασφάλισης. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι πρόκειται συνολικά για  425 φυσικά πρόσωπα,  συγγενείς (σύζυγοι, μητέρες, άγαμες αδελφές ή και θυγατέρες) αμέσων ανδρών μελών ασφαλισμένων μας οι οποίες, όπως αρχικά αναφέρθηκε, ενώ εργάζονται και καταβάλλουν εισφορές σε άλλους πρωτογενείς φορείς ασφάλισης, ή είναι συνταξιούχοι αυτών των φορέων,  απολαμβάνουν από τον ΕΔΟΕΑΠ πολλαπλών καλύψεων, πέραν της επιβάρυνσης της καθημερινής λειτουργίας των ιατρείων και άλλων υπηρεσιών του Οργανισμού μας, με αποτέλεσμα παράλληλη επιβάρυνση της εξυπηρέτησης των άμεσα ασφαλισμένων μελών μας.

Αξιοσημείωτο είναι,επίσης,ότι μετά από αναλογιστική μελέτη, που εκπόνησαν οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, στο πλαίσιο εξέτασης όλων των πλευρών του θέματος, έδειξαν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα λεγόμενα  συνδεδεμένα μέλη αντιστοιχούν σε πιθανό κόστος υπηρεσιών, το οποίο αντιστοιχεί σε τιμή ασφαλίστρου ύψους τουλάχιστον € 62,16 ευρώ μηνιαίως ανά άτομο.

Η πρόταση που εγκρίθηκε κατ’αρχήν από το ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ και τίθεται σε διαβούλευση, ενόψει της λήψης τελικής απόφασης έχει ως εξής:

1. Να παραμείνουν στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ οι περιπτώσεις των συνδεδεμένων μελών (συζύγων – μητέρων- άγαμων αδελφών ή και θυγατέρων), δηλαδή με πρωτογενή ασφαλιστικό φορέα,  οι οποίες έχουν ενταχθεί στο μητρώο πριν την 15-5-1998 (50%) και είναι σήμερα συνταξιούχοι .

2. Να μη συνεχισθεί η ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ για τις περιπτώσεις των συνδεδεμένων μελών εργαζομένων ή συνταξιούχων, με πρωτογενή φορέα οι οποίες έχουν ενταχθεί στο μητρώο  μετά την 15-5-1998 και εξυπηρετούνται μόνο για τα ιατρεία και εργαστήρια του ΕΔΟΕΑΠ ( 199 περιπτώσεις σήμερα).

Το ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύεται ότι θα εξετάσει με προσοχή κάθε  πρόταση που θα κατατεθεί και με αίσθημα ευθύνης θα προχωρήσει στη σύνθεση τελικής απόφασης, με κριτήριο τα συμφέροντα του ΕΔΟΕΑΠ και του συνόλου των ασφαλισμένων μελών του.

Για την συμμετοχή στη διαβούλευση οι άμεσα ασφαλισμένοι μπορούν  να αποστέλλουν τις απόψεις τους στη διεύθυνση : Σισίνη 18 και Ηριδανού, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα με την ένδειξη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ή στο ΦΑΞ 2107293631, ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@edoeap.gr ή κάνοντας κλικ εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απόψεών σας η 21η Μαϊου 2010.

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα το οποίο είναι το αποτέλεσμα συστηματικών και ολοκληρωμένων εργασιών πολλών μηνών της Επιτροπής Εργασίας για το θέμα, το οποίο εξηγεί αναλυτικά τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία που ακολούθησε το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και τη διαμόρφωση της απόφασής του.  Επισυνάπτεται επίσης η σχετική νομολογία.

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ στην υπ αριθ.  22 της 15ης Ιουνίου 2009 συνεδρίαση του αποφάσισε να συγκροτήσει ειδική επιτροπή για τον έλεγχο των  μελών του Οργανισμού μας που ασφαλίζουν τις συζύγους τους, γονείς, αδελφές ή και θυγατέρες άγαμες   στον ΕΔΟΕΑΠ καίτοι είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι και ως εκ τούτου ασφαλισμένες σε άλλο ΦΚΑ  και στον Οργανισμό μας εξυπηρετούνται  κατόπιν απόφασης Δ.Σ., από τα ιατρεία και τα εργαστήρια του ιδιόκτητου κτιρίου μας, ή με την καταβολή του 50% της διαφοράς από όσα καταβάλει ο πρωτογενής ασφαλιστικός φορέας τους.

Στην απόφασή του αυτή το ΔΣ οδηγήθηκε, έχοντας υπόψη του τα παρακάτω στοιχεία.

 • Τους  Νόμους 4277/1962, 1469/84, 2084/1992, οι οποίοι  δεν επιτρέπουν την ασφάλιση εργαζόμενου σε δύο φορείς ασθενείας.
 • Την  κατά την τελευταία 5ετία, δραματική αύξηση των μελών μας σε συνδυασμό,
 •  με την τρομακτική αύξηση των δαπανών υγείας σε διεθνή και ελληνική κλίμακα,
 •  τα αντικειμενικά δυσεπίλυτα προβλήματα για το ασφαλιστικό μας σύστημα, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους και κάθε άλλο παρά ευνοϊκό κλίμα δημιουργούν που να επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της κατάστασης.
 • Την κοσμοσυρροή έξω από τα ιατρεία μας που μειώνει την ποιότητα, παρεμποδίζει την εξυπηρέτηση των άμεσων και έμμεσων μελών μας,
 • Τον διαρκώς επιμηκυνόμενο χρόνο  αναμονής και τα ραντεβού που κλείνονται για ορισμένες ειδικότητες σε ολοένα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
 • Την  επιβάρυνση του ΕΔΟΕΑΠ από τις περιπτώσεις αυτές ,  ενώ αντίθετα, καταβολές – κρατήσεις εισπράττουν χωρίς να ξοδεύουν τίποτε γι΄ αυτό οι πρωτογενείς τους φορείς.
 • Το γεγονός ότι η ομάδα αυτών των εργαζομένων πραγματοποιούν κατ’ έτος  1800 με 2000 επισκέψεις στα ιατρεία του Οργανισμού
 • Την αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε άνδρες συζύγους και σε γυναίκες συζύγους.
 • Την διακριτή μεταχείριση των μελών μας στην Θεσσαλονίκη για τους οποίους ουδέποτε εφαρμόστηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ.

 Η επιτροπή κατά τη διάρκεια των εργασιών της, έκανε τις παρακάτω ενέργειες:

 • Συγκρότηση πινάκων με κατηγορίες εμμέσων μελών με πρωτογενή φορέα
 • Συγκρότηση καταστάσεων με δαπάνες του ΤΥΠ εμμέσων μελών με πρωτογενή φορέα
 • Κατάθεση πρότασης για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Κανονισμού υγείας
 • Αποτύπωση σε οικονομοτεχνικό πλάνο του κόστους για τον ΕΔΟΕΑΠ, από τις επισκέψεις στα ιατρεία και εργαστήρια για το πόσοι κάνουν χρήση-δαπάνη – κόστος – έξοδα
  • Τέθηκε η 28-2-2010, ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος ασφάλισης,  για όλες τις περιπτώσεις συνδεδεμένων εμμέσων μελών, που έχουν υπαχθεί για εξυπηρέτηση από τα ιατρεία και εργαστήρια του ΕΔΟΕΑΠ. (Τομέας Ασφάλισης). Επισημαίνεται ότι με τη ΣΔΣ 12/12-4-2010 η ημερομηνία αυτή παρατάθηκε σε 31-5-2010, προκειμένου να τεθεί το ζήτημα σε δημόσια διαβούλευση.
  • Εγινε έλεγχος α) για το πως αντιμετωπίζονται τα αιτήματα των ασφαλισμένων με ασφάλιση 50% με βάση το άρθρο 3 του Καν. Υγείας ΕΔΟΕΑΠ και  β) ποιες παρακλινικές, εργαστηριακές, οδοντιατρικές κ.α. εξετάσεις απολαμβάνουν τα συνδεδεμένα έμμεσα μέλη που έχουν ενταχθεί στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ υπαχθεί  για εξυπηρέτηση από τα ιατρεία και εργαστήρια του ΕΔΟΕΑΠ και με 50%  ( Τομείς ΤΥΠ και Μηχανογράφησης )
  • Εστάλη επιστολή προς το ΓΕΑ και τον  ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, να μην παραλαμβάνονται πλέον  νέες αιτήσεις για υπαγωγή συνδεδεμένων εμμέσων μελών για εξυπηρέτηση στα ιατρεία και εργαστήρια (αριθ. πρωτ. 10740/13-7-2009)
  • Μένουν σ’ εκκρεμότητα οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί για υπαγωγή συνδεδεμένων μελών για εξυπηρέτηση στα ιατρεία και εργαστήρια και ενημερώθηκαν οι ασφαλισμένοι γι αυτό
  • Δημιουργήθηκε σχέδιο προσωπικής επιστολής, το οποίο αφού προηγουμένως εγκρίθηκε από το Δ.Σ.,  εστάλη στους ασφαλισμένους με συνδεδεμένα μέλη, είτε 50% είτε μόνο για εξυπηρέτηση στα ιατρεία και εργαστήρια, προς ενημέρωσή τους για το σκεπτικό της Διοίκησής του Οργανισμού σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές (επισυνάπτεται στην παρούσα)
  • Αποστολή επιστολής προς τον Αρχίατρο  σχετικά με τα φάρμακα στο ίδιο θέμα (επισυνάπτεται)
  • Μελέτη κόστους  επί της προτάσεως : διατήρηση της παρ. 5α του άρθρου 3, ήτοι μόνο για τη νοσοκομειακή περίθαλψη με την προϋπόθεση να προηγηθεί μελέτη των στοιχείων για το κόστος σε περίπτωση που η παροχή αυτή θα αφορά στην ισχύ της όλα τα συνδεδεμένα μέλη (άνδρες και γυναίκες) με πρωτογενή φορέα.
  • Ερευνήθηκαν όλα τα στοιχεία (αποφάσεις ΔΣ, φάκελοι ασφαλισμένων) από όπου προέκυπταν οι στο παρελθόν αποφάσεις ένταξης των εμμέσων μελών με πρωτογενή φορέα στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ, ήτοι με καταβολή του  50% της διαφοράς επί των ποσών που καταβάλει ο πρωτογενής τους φορέας, είτε μόνο για εξυπηρέτηση στα ιατρεία και εργαστήριά του
  • Μελέτη εσόδου από πιθανή επιβολή παγίου τέλους με συνυπολογισμό ανάλυσης συμμετοχής που πιθανώς μπορεί να επιβληθεί στις χορηγούμενες παροχές σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας
  • Εξέταση του άρθρου 3 του Κανονισμού Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ εν γένει και καταγραφή όλων των προτεινόμενων αλλαγών.
  • Κατηγοριοποίηση σε ηλικία άνω των 55 ετών (117) και κάτω των 55 ετών (105) των περιπτώσεων εμμέσων μελών που έχουν ενταχθεί πριν την 15-5-1998 στην ασφάλιση (50%) .
 • H Επιτροπή κατά την τελευταία συνάντησή της, της 26ης  Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς έγκριση από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ τα παρακάτω :

1. Να παραμείνουν στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ οι περιπτώσεις των εμμέσων μελών (συζύγων – γονέων) με πρωτογενή φορέα οι οποίες έχουν ενταχθεί στο μητρώο πριν την 15-5-1998 (50%) και είναι πλέον συνταξιούχοι.

2. Να μη συνεχισθεί η ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ για τις περιπτώσεις των εμμέσων μελών (συζύγων, μητέρων, άγαμων αδελφών ή και θυγατέρων) με πρωτογενή φορέα οι οποίες έχουν ενταχθεί στο μητρώο  μετά την 15-5-1998 και εξυπηρετούνται μόνο για τα ιατρεία και εργαστήρια του ΕΔΟΕΑΠ.

3.  Να ενημερωθεί για το ζήτημα όλος ο κλάδος, καθώς το μέχρι πρότινος έλλειμμα ενημέρωσης, εμφανώς δημιούργησε ασφαλισμένες γυναίκες συζύγων, διαφορετικών ταχυτήτων, διακριτική μεταχείριση των ανδρών συζύγων των εργαζομένων ή συνταξιούχων γυναικών συναδέλφων και άνιση μεταχείριση  όλων των  συναδέλφων της Θεσσαλονίκης.

 • Το Δ.Σ. αποδεχόμενο την εισήγηση, αποφάσισε (ΣΔΣ 12/12-4-2010) να τεθεί το θέμα σε Δημόσια Διαβούλευση και να ληφθει στη συνέχεια τελική απόφαση. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Ν. 4277/1962 – άρθρο 14, παρ. 1

…. Από της πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του παρόνοτος μηνός, ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως εις πλείονας του ενός Οργανισμούς Ασφαλίσεως Ασθενείας. Ως Οργανισμοί Ασφαλίσεως Ασθενείας νοούνται το Δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα  δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ως και τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον χορηγούν ίσας τουλάχιστον εις έκτασιν και ύψος παροχάς ασθενείας και μητρότητος προς τας υπό του Α.Ν. 1846/51 “περί κοινωνικών ασφαλίσεων” προβλεπομένας τοιαύτας. ….