ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα 06/04/2011

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και μετά από σειρά ερωτημάτων τα οποία δεχθήκαμε, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής σημεία σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ για την κοστολόγηση των παρακλινικών εξετάσεων:

  • Στο μηχανογραφικό σύστημα έχουν εισαχθεί 2.391 παρακλινικές εξετάσεις με τιμές ΦΕΚ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εξετάσεις που προστέθηκαν μετά από εισήγηση της Ιατρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και σχετικό έλεγχο για τις οποίες θα ισχύσουν τιμές ΦΕΚ .
  • Ιατρικές Παρακλινικές πράξεις που αφορούν σε ενδοσκοπικές μεθόδους έχουν εξαιρεθεί και έχουν εισαχθεί ως ξεχωριστή ενότητα στο σύστημα έκδοσης των παραπεμπτικών. Κοστολογούνται δε, με τιμές συμβάσεως ανάλογα με το θεραπευτήριο επιλογής του ασφαλισμένου.
  • Για την κατηγορία των ακοστολόγητων από την Πολιτεία παρακλινικών εξετάσεων  και πράξεων, συστάθηκε από το Δ.Σ.  ειδική επιτροπή η οποία, αφού κατάρτισε συγκριτικούς πίνακες, επεξεργάστηκε προτάσεις, βασιζόμενες στον Κανονισμό Υγείας, τις οποίες υπέβαλε στο Δ.Σ, με απόφαση του οποίου προέκυψαν οι τιμές κοστολόγησης ΕΔΟΕΑΠ.

 Πρέπει να επισημανθεί ότι οι περιπτώσεις που αφορούν σε εξετάσεις λόγω ατυχήματος, έκτακτο περιστατικό παιδιού ή υπερήλικα καθώς και σε ημέρες Σ/Κ ή αργιών, θα εξετάζονται ως ειδικές περιπτώσεις από το Δ.Σ. ,μετά από εισήγηση του ΤΥΠ και Ιατρικό έλεγχο.

Για κάθε διευκρίνιση ή σχετική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους του ΤΥΠ Αθήνας-Θεσσαλονίκης οι οποίοι είναι ενήμεροι. Τηλ επικοινωνίας για την Αθήνα 210.72.64.879 και για τη Θεσσαλονίκη 2310.27.82.71 ή στο email του Οργανισμού info@edoeap.gr.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Τομέας Επικοινωνίας ΕΔΟΕΑΠ