ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Δωρεάν ορθοδοντική θεραπεία για τα παιδιά

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την πληρέστερη  εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όσον αφορά στην παροχή των ιατρικών   υπηρεσιών,το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ   συνεργάζεται με τον ορθοδοντικό ιατρό  κ.Αναστάσιο  Ράμμο.

Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η πιστοποίηση  των ορθοδοντικών εργασιών(προέγκριση-έναρξη-πορεία  εργασιών  και  ολοκλήρωση) να  πραγματοποιείται  στα  ιατρεία του Οργανισμού:1) για τη  σφαιρική αντιμετώπιση των  περιστατικών, τη μη επιβάρυνση του κόστους της αμοιβής  το  οποίο  καλούνται   οι  ασφαλισμένοι να  καταβάλουν σε  ιατρούς εκτός Ταμείου  και 2)για την προστασία των οικονομικών και των μελών του ΕΔΟΕΑΠ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του  Οργανισμού,ο  κ.Ράμμος  έχει  περιθάλψει στο διάστημα αυτό  113  παιδιά   ασφαλισμένων.Το  συνολικό  όφελος  από  την  παροχή  των υπηρεσιών του  στον ΕΔΟΕΑΠ  ανέρχεται σε  ποσοστό 70,97%  για  τους  ασφαλισμένους και  για το Ταμείο  σε ποσοστό 29,03%.

Είμαστε βέβαιοι ότι  θα  κατανοήσετε  το ανθρωποκεντρικό  έργο του ΕΔΟΕΑΠ    το   οποίο έχει  σαν βάση  του την προστασία του ασφαλισμένου-μέλους του, ιδιαίτερα  στη δύσκολη περίοδο    που διανύουμε,  σε συνδυασμό  με  την εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας και μακροζωΐας του Οργανισμού.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ