ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εξαγορά περιόδου λοχείας

Η κάλυψη ενός ασφαλιστικού κενού που έθιγε τις νέες μητέρες μέλη μας

Αγαπητές Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, στην υπ αριθ.  44/24-11-2009 συνεδρίαση, αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα σε όσες ασφαλισμένες το επιθυμούν να εξαγοράσουν την περίοδο λοχείας τους, κατά την οποία επιδοτούνται από τον Οργανισμό μας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ομόφωνα μετά από εισήγηση της Προέδρου κας Σπανοπούλου και της Συμβούλου κας Κυρίτση.

Εξαγοράζοντας την περίοδο αυτή, δεν δημιουργείται κενό στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, κατά τη διάρκεια της περιγεννητικής αδείας.

Η αίτηση για εξαγορά περιόδου λοχείας, υποβάλλεται παράλληλα με την αίτηση για επίδομα λεχωίδος. Ως δικαιολογητικό λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι μηνιαίες αποδοχές σας, καθώς και η περίοδος της περιγεννητικής σας αδείας, η οποία δεν καλύπτεται μισθολογικά από την εργασία σας (υποβάλλεται επίσης μαζί με την αίτηση για επίδομα λεχωίδος). Το ποσό για την εξαγορά υπολογίζεται με ποσοστό 3% επί  των αποδοχών σας   και παρακρατείται από το επίδομα λεχωίδος.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου αυτού παρέχεται σε όσες ασφαλισμένες κάνουν αίτηση από την ημερομηνία της απόφασης και μετά. Το θέμα της αναδρομικότητας απασχόλησε το Δ.Σ., αλλά σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικότητα σε κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ..

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του ΕΔΟΕΑΠ, τηλ. επικοινωνίας 210-72.64.700 επιλογή 3.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ