Ανακοίνωση

Εξώδικο της Διοίκησης ΕΔΟΕΑΠ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ αποδέχθηκε εισήγηση της Προέδρου κας Ελένης Σπανοπούλου και αποφάσισε ομόφωνα την επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και ΔΕΝ προστατεύει το αγγελιόσημο, βασικό έσοδο των Ταμείων ΜΜΕ.

Για την ενημέρωση όλων των μελών, η Διοίκηση αποφάσισε  (ΣΔΣ 6/16-2-2010) την ανάρτηση της εξώδικης διαμαρτυρίας.