ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Εξώδικο της Διοίκησης ΕΔΟΕΑΠ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ αποδέχθηκε εισήγηση της Προέδρου κας Ελένης Σπανοπούλου και αποφάσισε ομόφωνα την επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και ΔΕΝ προστατεύει το αγγελιόσημο, βασικό έσοδο των Ταμείων ΜΜΕ.

Για την ενημέρωση όλων των μελών, η Διοίκηση αποφάσισε  (ΣΔΣ 6/16-2-2010) την ανάρτηση της εξώδικης διαμαρτυρίας.