Ανακοίνωση

Νέες τιμές οδοντιατρικών εργασιών

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού προχώρησε στην αναπροσαρμογή των τιμών της παρεχόμενης οδοντιατρικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα αναπροσάρμοσε από 1ης Απριλίου 2008 τις τιμές των εκτελουμένων εκτός οδοντιατρείων ΕΔΟΕΑΠ, οδοντιατρικών εργασιών.

Οι νέες τιμές ισχύουν για αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από 1-4-2008 και μετά, άσχετα της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Οδοντιατρείων τηλ. 210-72.64.762.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ