Ανακοίνωση

Ορθοδοντικός έλεγχος για τα παιδιά ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στην προσπάθεια που καταβάλλει για την όσο το δυνατόν καλύτερη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και κυρίως την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, επενδύοντας στην ενημέρωση και πρόληψη ιατρικού ελέγχου της παιδικής – εφηβικής ηλικίας απεφάσισε να προβεί σε ορθοδοντικό έλεγχο σε παιδιά ασφαλισμένων μας ηλικίας από 9 έως 16 ετών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και στη συνέχεια τη σύσταση σχετικής θεραπείας.

Για το λόγο αυτό ειδικός ορθοδοντικός ιατρός θα βρίσκεται περιοδικά στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του έτους 2009 προκειμένου να προσφέρει τις επιστημονικές του υπηρεσίες και να προβεί, εφόσον το επιθυμείτε, σε ορθοδοντική θεραπεία.

Σε περίπτωση που μετά από τον σχετικό έλεγχο απαιτηθεί οποιαδήποτε θεραπεία, ολόκληρη τη δαπάνη θα την επιβαρυνθεί ο ΕΔΟΕΑΠ, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν στα ιατρεία του Οργανισμού μας.

Το ορθοδοντικό ιατρείο θα λειτουργεί από 1ης Δεκεμβρίου 2008 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 14.30 έως τις 18.30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη γραμματεία οδοντιατρείων στο τηλέφωνο 210.7264762. Θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑσειρά προτεραιότητας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ