ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ο ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αρ.Πρωτ. 4993/31-3-2011

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε η Διοίκηση του Οργανισμού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του, εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργίες του και υιοθετώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.

Με γνώμονα αυτό το πλαίσιο ο Οργανισμός μετά από σχετική απόφαση και ενέργειες της Διοίκησης, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001:2008 και εφαρμόζει πλέον σύστημα διαχείρισης με πεδίο εφαρμογής τον «Προγραμματισμό, Έναρξη και Ωρίμανση Έργων και Υπηρεσιών, Διενέργεια Διαγωνισμών, Παρακολούθηση και Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου και Οικονομική Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ».

Επίσης, ο ΕΔΟΕΑΠ πιστοποιήθηκε και απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια, για το ίδιο πεδίο εφαρμογής και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσει πως ο Οργανισμός κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (Πρόσκληση 25). Η πρόταση που υπέβαλλε ο ΕΔΟΕΑΠ έχει τίτλο «Υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων με ΕΔΟΕΑΠ» και είναι συνολικού προϋπολογισμού έως €1.100.000. Για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης (την έγκριση της οποίας αναμένουμε τους επόμενους μήνες) εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 3377/101/Φ80150 και υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) κας Αθηνάς Δρέττα, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) κ. Βλάσιου Σφυρόερα και της Προέδρου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κας Ελένης Σπανοπούλου.

Σκοπός είναι με τη χρηματοδότηση αυτής της πρότασης να αναπτύξει ο ΕΔΟΕΑΠ μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα με στόχο να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στους συναλλασσόμενους με τον ΕΔΟΕΑΠ αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες πληροφόρησης, αίτησης και έκδοσης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο όλων των υφιστάμενων επιμέρους συστημάτων του φορέα, θα εξωτερικεύει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε αυτόν και θα καλύπτει, παρέχοντας απομακρυσμένη πρόσβαση, τις ανάγκες πληροφόρησης και εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η εξωστρέφεια του Οργανισμού, δημιουργώντας στενότερες σχέσεις με τα μέλη του, μέσω ενός δικτύου άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (site) τόσο με τους ίδιους τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και με συνεργαζόμενους φορείς, ειδικότερα τους

  • συμβεβλημένους ιατρούς (Γιατρός της γειτονιάς),
  • τους εργοδότες (καταβολή εισφορών ασφαλισμένων) και
  • λοιπούς συναλλασσόμενους (προμηθευτές)

Αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ΑΜΕΑ και άλλες πληθυσμιακές ομάδες μέσω ειδικών εκδόσεων του συστήματος, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αλλά και με επιπρόσθετες πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικού ενδιαφέροντος.

Με την αισιοδοξία που διακατέχει πάντα τη Διοίκηση του Οργανισμού και τη βεβαιότητα πως ο Οργανισμός κάνει το καλύτερο δυνατό για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων – μελών του, ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε ένα νέο, σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά κατάλοιπα και αναχρονιστικές τακτικές.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ