ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αθήνα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να δημιουργήσει δίκτυο συμβεβλημένων οδοντιάτρων για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, καλεί τους οδοντιάτρους στην Αττική που ενδιαφέρονται για υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με τα ιατρεία τους να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες (αρμ. υπάλληλος κα Κυριακή Μανωλακάκη, τηλ. 210-7264874) ή να προσέλθουν στα γραφεία επί των οδών Σισίνη 18 και Ηριδανού (5ος όροφος-Πρωτόκολλο), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 έως 16.00, για την ενημέρωση επί των όρων συνεργασίας ή και για την κατάθεση αίτησης.

Με την κατάθεση της αίτησης είναι απαραίτητη και η προσκόμιση πλήρους βιογραφικού σημειώματος και βεβαίωσης μέλους από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ανωτέρω, στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

θεσσαλονίκη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να δημιουργήσει δίκτυο συμβεβλημένων οδοντιάτρων για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, καλεί τους οδοντιάτρους στη Θεσσαλονίκη που ενδιαφέρονται για υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με τα ιατρεία τους να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες (αρμ. υπάλληλος κα Σοφία Βερβερίδου, τηλ. 2310278271) ή να προσέλθουν στα γραφεία επί της οδού Τσιμισκή 43 (5ος όροφος, ΤΚ 54623, Διοικητικές Υπηρεσίες) του Οργανισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 έως 16.00, για την ενημέρωση επί των όρων συνεργασίας ή και για την κατάθεση αίτησης.

Με την κατάθεση της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση πλήρους βιογραφικού σημειώματος και βεβαίωσης μέλους από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ανωτέρω, στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ