Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) επιθυμεί να συνεργαστεί  με λογοθεραπευτή – εργοθεραπευτή,  για τα εξωτερικά ιατρεία του στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

πτυχίο ΤΕΙ τμήματος λογοθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο σχολής κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή κατεύθυνση λογοθεραπείας με εξειδίκευση στην εργοθεραπεία

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέχρι 45   ετών.

Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσία.

Η κατάθεση των αιτήσεων, με πλήρες βιογραφικό και τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα γίνεται καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 15.00  στη Γραμματεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού 5ος όροφος τηλ. 210-7264874. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ,στον φάκελο να υπάρχει η ένδειξη ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 25/5/2012.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Μαρία Γκιώνη, τηλ. 210-7264348.

 ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ