ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόσκληση Α’ Γενικής συνέλευσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση τηΔευτέρα 10η Μαΐου 2010 και ώρα 2.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτηρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2009
  4. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την οικ.χρήση έτους 2008
  5. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του
  6. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2009
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2010

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόντες το 1/3 του αριθμού των μετόχων-μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη 19η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί νόμιμη απαρτία, η συνέλευση θα συγκληθεί την 26η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στο θέατρο ΙΛΙΣΙΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 4,Ιλίσια) και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ