ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Για Διενέργεια Καρδιολογικών Εξετάσεων

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής σύμβασης προχώρησε πρόσφατα η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας & Περίθαλψης και ενίσχυσης του θεσμού της Προληπτικής Ιατρικής, η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ κα Ελένη Σπανοπούλου υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ( ΙΙΒΕΑΑ ) καθηγητή Καρδιολογίας κ. Διονύσιο Κόκκινο, για τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης σειράς καρδιολογικών εξετάσεων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Τομέας Καρδιάς Αγγείων.

Στο ΄Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου προεδρεύει ο Ακαδημαϊκός καθηγητής κ.Γρηγόριος Σκαλκέας, πραγματοποιούνται από τους πεπειραμένους και έγκριτους καρδιολόγους  Δρ. Κωνσταντίνο Δάβο Ερευνητή του ΙΙΒΕΑΑ καιΔρ. Σταύρο Χρυσανθόπουλο Επιστημονικό Ερευνητή του Ιδρύματος υπό την εποπτεία του καθηγητή Διονυσίου Κόκκινου, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες εξετάσεις:

  • Υπερηχοκαρδιογράφημα
  • 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος ρυθμού κατά Holter
  • 24ωρος συνεχής καταγραφή αρτηριακής πίεσης
  • Εργοσπιρομετρική μελέτη απόδοσης του καρδιαγγειακού συστήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τον καθορισμό της ημερομηνίας επίσκεψης σας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνώνμπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελένη Γαϊτάνη, στο τηλέφωνο 210 6597083 και e-mail: egaitani@ibet.bioacademy.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση ,όπως σε κάθε συμβεβλημένο κέντρο, είναι η προσκόμιση παραπεμπτικού ΕΔΟΕΑΠ .

Υπενθυμίζουμε ότι για όλες τις παρακλινικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός Οργανισμού, ισχύει ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων 20% για τους εν ενεργεία και 5% για τους συνταξιούχους μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ