ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αθήνα ,6 Σεπτεμβρίου 2013 

 

Συνάδελφοι,

            Ο νέος Κανονισμός Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ  (www.edoeap.gr) ο οποίος διέπει τη λειτουργία του Τμήματος Υγείας και Περίθαλψης (ΤΥΠ), περιλαμβάνει ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες σκοπό έχουν τη βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Οργανισμού.

            Σημαντικές είναι οι επισημάνσεις που αφορούν τη διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης και ειδικότερα των εκτάκτων νοσηλειών σε Δημόσια Νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα:

            Βάσει του άρθρου 7, § 5.2 του νέου Κανονισμού Υγείας, σε επείγουσες περιπτώσεις η εισαγωγή γίνεται πάντα σε εφημερεύον Δημόσιο Νοσοκομείο, αφού πρωτίστως έχει προηγηθεί η σχετική συνεννόηση με τον ιατρό εφημερίας ΕΔΟΕΑΠ (τηλ. εφημερίας: 210-72.500.50).

            Στη συνέχεια, θα πρέπει η γνωστοποίηση της έκτακτης εισαγωγής του ασφαλισμένου στο Δημόσιο Νοσοκομείο προς την υπηρεσία ΤΥΠ να γίνεται μέσα σε διάστημα 3 ημερών (άρθρο 7, § 7) από τον ίδιο ή από συγγενή του.

            Σας επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να τηρείται από όλους τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή κάποιος οικείος του δεν ενημερώσει εγκαίρως, μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, την υπηρεσία ΤΥΠ, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού (άρθρο 7, § 8), πλήρως αιτιολογημένη, συνοδευόμενη από γνωμάτευση Αρχιάτρου του Οργανισμού, για την κάλυψη των νοσηλίων (έκδοση εισιτηρίου ή καταβολή χρηματικής αποζημίωσης με την προσκόμιση των νομίμων αποδείξεων).

            Ευελπιστούμε πως η τήρηση του νέου Κανονισμού Υγείας από όλα τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας του Οργανισμού και των ασφαλισμένων του με στόχο την αποφυγή των φαινομένων εμπορευματοποίησης της Υγείας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος