ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

B’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                  ΕΝΙΑΙΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

                 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση τη 19η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης

2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2012

4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2012

6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2013

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόντες το 1/4 του αριθμού των μετόχων-μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 12.00, στο ξενοδοχείο CARAVEL ( Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ ) με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ