ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με  προηγούμενη ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, η Οδοντιατρική Υπηρεσία ενισχύθηκε πρόσφατα με τέσσερεις επιπλέον Οδοντιάτρους καθώς και με Ελεγκτή Οδοντίατρο. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων είναι άμεση παρά το γεγονός ότι η προσέλευση των ασφαλισμένων στα οδοντιατρικά ιατρεία έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όσον αφορά στον έλεγχο των οδοντιατρικών εργασιών, επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση ,σύμφωνα με τον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ–Άρθρο11, αποτελεί η προσκόμιση γνωμάτευσης από το θεράποντα Οδοντίατρο στον Ελεγκτή Οδοντίατρο για προέγκριση των εργασιών, στην οποία θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά το είδος των πράξεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Η τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα συμβάλλει σημαντικά στην απρόσκοπτη και σωστή διεξαγωγή του ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ασθενής προσκομίζει εκ νέου στον Ελεγκτή, την γνωμάτευση και την απόδειξη πληρωμής του ιατρού, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκτέλεση των εργασιών και να εκδοθεί εντολή πληρωμής.

Υπενθυμίζεται πως το ωράριο του Ελεγκτή Οδοντίατρου κ. Θεμιστοκλή Χαρίτου είναι το εξής :

Δευτέρα και Παρασκευή 12:00-19:00 και

Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 08:30-15:30.

Κατά την προσέλευσή σας δεν απαιτείται ραντεβού, αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας. Για τη διευκόλυνσή σας και την αποφυγή καθυστερήσεων, πριν επισκεφτείτε τον Ελεγκτή Οδοντίατρο, βεβαιωθείτε   ότι έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας ,

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ