ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ , κατά την ΣΔΣ 8/25-2-2016, ορίστηκαν οι ακόλουθες Τιμές ΕΔΟΕΑΠ για οφθαλμολογικές πράξεις με laser και για επέμβαση καταρράκτη:

Yag laser καψουλοτομή: Ανά οφθαλμό: € 90,00

Υag laser ιριδοτομή:         Ανά οφθαλμό: € 158,47

Laser αμφιβληστροειδούς (argon laser): Ανά οφθαλμό και ανά συνεδρία: € 158,47

 

Eπίσης, εγκρίθηκε η ένταξη της κάτωθι πράξης, στις οφθαλμολογικές πράξεις με laser:

SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) για θεραπεία γλαυκώματος: Ανά οφθαλμό:  € 158,47

 

Επεμβάσεις διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών με χρήση laser (ανισομετρωπία άνω των 2 βαθμών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό και για όλο το εύρος των βαθμών διόρθωσης): € 1.000,00  με την αντίστοιχη συμμετοχή 10% για άμεσα και 30% για έμμεσα μέλη, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος Lasik και € 800,00 με την αντίστοιχη συμμετοχή 10% για άμεσα και 30% για έμμεσα μέλη,  όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος PRK. Τα ανωτέρω ποσά, αφορούν επέμβαση και στους δύο οφθαλμούς. Στην περίπτωση που η επέμβαση αφορά έναν οφθαλμό, θα υπολογίζονται τα ανωτέρω ποσά κατά το ήμισυ με την αντίστοιχη συμμετοχή.

 

Σχετικά με την Επέμβαση καταρράκτη: Ορίστηκε ποσό € 850,00 ανά οφθαλμό (περιλαμβανομένου του φακού).