ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πολιτική Ορθής Χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και Μηχανογραφικών Συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ

ΣΥΝ 23 - 208 - Σχετικά με την πολιτική ορθής χρήσης μηχανογραφικών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ

    Δείτε το συνημμένο αρχείο