ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Καλησπέρα σας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθ. 8/2-3-2022 Συνεδρίαση του ΔΣ, αποφασίσθηκε η παρακράτηση, αναδρομικά από την 15/05/2018, εισφοράς υγείας στους δικαιοδόχους με ενεργή περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ, ανεξαρτήτως εάν παρακρατούνται εισφορές υγείας από  τη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή αποδίδονται από ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ εργασία.

Ως εκ τούτου, από την πληρωμή της επικουρικής σας σύνταξης λόγω θανάτου του μηνός Απριλίου 2022, θα παρακρατείται ποσοστό 5% υπολογιζόμενο στο μικτό ποσό της επικουρικής σύνταξης ως εισφορά υγείας.

Με επόμενη ενημέρωση, θα λάβετε γνώση για το ποσό της εν λόγω εισφοράς χρονικής περιόδου από 15/5/2018 έως και 31/3/2022 και τον διακανονισμό αυτής με παρακράτηση από την μηνιαία σας επικουρική σύνταξη ως δικαιοδόχου.

Από τον ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ