ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

 

Αγαπητέ/η  συνάδελφε,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται έως την 15/2/2024  η ασφαλιστική κάλυψη στον ΕΔΟΕΑΠ  των ενηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν το 18Ο έτος (ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 2005 ) & το 24Ο έτος (ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 1999.

Παρακαλούμε να φροντίσετε εγκαίρως (το αργότερο μέχρι 31/1/2024), για την ανανέωση της ασφάλισης του/των τέκνων σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η επικαιροποίηση των έμμεσων μελών πραγματοποιείται και  μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (edoeap.gr), παρέχοντάς σας τη δυνατότητα πρόσβασης  στην καρτέλα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Οργανισμός, ώστε να συμπληρώνετε ή να διορθώνετε  τα  στοιχεία των εμμέσων μελών, καθώς επίσης και να επισυνάπτετε όλα τα δικαιολογητικά,  που απαιτούνται για να ανανεωθεί η περίθαλψή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για τέκνα που έχουν συμπληρώσει  το 24Ο έτος και δεν σπουδάζουν, η περίθαλψη δύναται να ανανεωθεί μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, με καταβολή μηνιαίας εισφοράς .

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700, επιλ. 3-1 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 καθημερινά, επιλ. 3-3 καθημερινά τις ώρες 11:00-13:00.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ