ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Περίθαλψη των συζύγων/συμβίων έμμεσων μελών: Παρατείνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Περίθαλψη των συζύγων/συμβίων έμμεσων
μελών: Παρατείνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου

 

Για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή έως την 31/10/2022, παρατείνεται η περίθαλψη των συζύγων/συμβίων-έμμεσων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα περίθαλψης ανανεώνεται ετησίως έως την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους είτε ηλεκτρονικώς (μέσω σχετικής εφαρμογής στο edoeap.gr) είτε με υποβολή ανάλογου αιτήματος στον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, με την αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Η ως άνω παράταση θα δοθεί αυτομάτως, κατόπιν ελέγχου στην ΗΔΙΚΑ περί μη  ασφαλιστικής ικανότητας σε άλλο φορέα.