Ψυχολόγος ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) επιθυμεί να συνεργασθεί με Ψυχολόγο, για παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις  του Οργανισμού στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις  παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας  από  Σχολή της  Ελλάδος  ή ισότιμης σχολής   του εξωτερικού  αναγνωρισμένης από το κράτος.
  2. Να έχουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου.
  3. Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  4. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  5. Να έχουν  καλή   γνώση  Η/Υ.

Οι αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  θα  κατατίθενται από  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00–16:00 στο Πρωτόκολλο του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού στο  Ισόγειο  (τηλ.210 72 64 874).

Για την επιλογή  Ψυχολόγου  θα συνεκτιμηθούν τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές , μετεκπαιδεύσεις ή εξειδικεύσεις ως και εμπειρία σε  θέματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης , συμβουλευτικής γονέων  και οικογενειακής θεραπείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως Δευτέρα  21/8/2017

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον  Ι.Παπασταμέλο

τηλ. 210 72 64 367

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ