ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Εγκυμοσύνη-Τοκετός-Λοχεία

 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ – ΤΟΚΕΤΟΣ – ΛΟΧΕΙΑ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

Είμαι έγκυος και πρόκειται να γεννήσω. Πρέπει να ενημερώσω τον ΕΔΟΕΑΠ;

Ναι, καθώς είναι απαραίτητη η έκδοση εισιτηρίου. Εάν πρόκειται για προγραμματισμένο τοκετό (πρόκληση τοκετού ή καισαρική τομή), η ενημέρωση μπορεί να γίνει εκ των προτέρων, με την ιατρική γνωμάτευση που θα αναφέρει τους λόγους προγραμματισμού του τοκετού καθώς και την ορισθείσα ημερομηνία.
Εάν η ασφαλισμένη οδεύει προς τον 9ο μήνα και αναμένει να γεννήσει, θα ενημερώσει αφού ολοκληρωθεί ο τοκετός – αυστηρά όμως εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής.

 

Τι δικαιολογητικά προσκομίζω;

 • Βεβαίωση του μαιευτήρα, στην οποία θα αναγράφεται εάν ήταν φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική. Για την καισαρική στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται από το μαιευτήρα και η αιτιολογία
 • Βεβαίωση εισαγωγής με τα αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ασφαλισμένης, ημερομηνία εισαγωγής)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού (γραμματεία Αρχιάτρου, τηλ.: 2107264807, 2107264818, 08:00 έως 16:00, email: eisitiria@edoeap.gr – Αθήνα).

Ειδικά για τους ασφαλισμένους στη βόρεια Ελλάδα, που εξυπηρετούνται από το γραφείο του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, ισχύει το τηλ. 2310278271 και το email typthess@edoeap.gr.

 

Δικαιούμαι επίδομα τοκετού; Σε τι ποσό ανέρχεται και ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή του;

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, το επίδομα που λαμβάνει η μητέρα, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη στον ΕΔΟΕΑΠ, ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού σε δημόσιο νοσοκομείο ο ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλει το ποσό το ποσό των 1.500 ευρώ μείον το κόστος νοσηλείας. Σε περίπτωση καισαρικής τομής, το επίδομα ανέρχεται στα 750 ευρώ για κάθε παιδί. Το ίδιο ποσό δικαιούνται και οι άμεσα και οι έμμεσα ασφαλισμένες. Επιπροσθέτως, καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για το επίδομα τοκετού;

Για φυσιολογικό τοκετό:

 • Εισιτήριο ΕΔΟΕΑΠ
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Βεβαίωση φυσιολογικού τοκετού

Για καισαρική τομή:

 • Εισιτήριο ΕΔΟΕΑΠ
 • Εξιτήριο νοσοκομείου-μαιευτηρίου
 • Γνωμάτευση του θεράποντος γυναικολόγου για το λόγο της καισαρικής
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Πρωτότυπες εξοφλημένες αποδείξεις θεραπευτηρίου για τη νοσηλεία

 

Πώς λαμβάνω το επίδομα λοχείας;

Η ασφαλισμένη που αποκτά παιδί μπορεί να λάβει το επίδομα λοχείας, με την προσκόμιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr των εξής δικαιολογητικών:

 • Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω άλλη εργασία εκτός από (…..την εταιρεία στην οποία εργάζεται) και δεν δικαιούμαι αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα»
 • Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας, το διάστημα που ο εργοδότης καταβάλλει το μισθό και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών

Η διεκπεραίωση του αιτήματος ξεκινά από την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 

Για να λάβω την άδεια τοκετού-λοχείας, ο εργοδότης μού ζητάει γνωμάτευση του ΕΔΟΕΑΠ με την πιθανή ημερομηνία τοκετού μου (ΠΗΤ). Τι χρειάζεται να κάνω;

Θα χρειαστεί να σταλεί στο ga@edoeap.gr (Γραμματεία Αρχιάτρου) η γνωμάτευση του μαιευτήρα, η οποία θα αναγράφει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (απαραίτητα με σφραγίδα και υπογραφή). Μόλις εκδοθεί, θα αποσταλεί στο mail της ασφαλισμένης.

 

Είμαι έγκυος και ο ιατρός μού συνέστησε τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT), ο οποίος αποτελεί ακριβή εξέταση. Μπορώ να αποζημιωθώ για την εν λόγω δαπάνη;

Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με το ποσό των 412 ευρώ τον NIPT. Θα χρειαστεί η γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί τον έλεγχο και η οποία πρέπει να αποσταλεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία (ge@edoeap.gr) για έγκριση. Με τη σχετική (προ)έγκριση, διενεργείται ο έλεγχος και η ασφαλισμένη υποβάλλει στον Τομέα Υγείας και Περίθαλψης την αντίστοιχη απόδειξη, ώστε να της εκταμιευθεί η αποζημίωση που δικαιούται.

 

Στο μαιευτήριο έγιναν παρακλινικές εξετάσεις στο νεογνό. Πώς καλύπτομαι ασφαλιστικά;

Η εξέταση χολερυθρίνης ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά και αποζημιώνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης

Η μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), για τον έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού και τη Γαλακτοζαιμία, ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά, η οποία χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας και προσφέρεται δωρεάν στα νεογέννητα.

 

Είμαι λεχώνα. Υπάρχει μαία που θα μπορούσε να με επισκεφθεί στο σπίτι;

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει συνολικά οκτώ (8) επισκέψεις στο σπίτι με στόχο να βοηθηθεί η νέα μητέρα σε θέματα εγκατάστασης θηλασμού, υγιεινής – περιποίησης του νεογέννητου, αλλά και προσωπικής, σωματικής και ψυχικής υγείας στο διάστημα της λοχείας. Οι επισκέψεις γίνονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η παροχή αφορά στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες και φυσικά τις ανύπαντρες μητέρες (άμεσα μέλη) που φέρνουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Πρόκειται για δύο (2) ωριαίες επισκέψεις της μαίας την εβδομάδα για τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.

 

Πώς προγραμματίζω τα ραντεβού με τη μαία;

Για το πρώτο ραντεβού, η ασφαλισμένη καλεί τον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (2107264700 – επιλογή 3-1). Τα επόμενα ραντεβού γίνονται με απευθείας συνεννόηση της μαίας με τη μητέρα. Οι οκτώ επισκέψεις θα βεβαιώνονται σε ειδική φόρμα-έντυπο που θα υπογράφεται από τη μητέρα στο πέρας κάθε επίσκεψης.

 

Για να ασφαλίσω το νεογέννητο τέκνο στον ΕΔΟΕΑΠ, τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία θα αναγράφεται και ο ΑΜΚΑ του τέκνου
 • Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του έτερου γονέα ότι δεν είναι ασφαλισμένο ή Υπεύθυνη Δήλωση από τον άλλο γονέα, στην οποία δηλώνει: «δεν έχω ασφαλίσει το τέκνο στο δικό μου ασφαλιστικό φορέα».

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr ή στο typthess@edoeap.gr για τους ασφαλισμένους της Β. Ελλάδος.

 

Τι ισχύει για τις επισκέψεις στον παιδίατρο; Υπάρχει παιδίατρος στον ΕΔΟΕΑΠ;

Ο ΕΔΟΕΑΠ δίνει τρεις επιλογές για τον παιδίατρο:

 • Ιδιώτης παιδίατρος της επιλογής των ασφαλισμένων (πληρωμή επίσκεψης από τον ασφαλισμένο και υποβολή της απόδειξης για την καταβολή ορισθείσας αποζημίωσης)*
 • Συμβεβλημένος παιδίατρος (δωρεάν επίσκεψη)
 • Επίσκεψη στους παιδιάτρους εντός του Οργανισμού στην Αθήνα (09:00 – 14:00 Γ. Καχριμανίδου & 14:00-19:00 Γ. Μουστάκας), κατόπιν ραντεβού (τηλ. 210 7264700)  και στη Θεσσαλονίκη (Δ-Τετ-Παρ 9:30-14:30 και 14:00-19:00 Τρ- Πε Αγάπη Λαβασίδου 14:00-19:00), (τηλ.: 2310278271, εσωτ. 2)**.

*Εκτός ΕΔΟΕΑΠ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει μέχρι 15 επισκέψεις σε παιδίατρο για παιδιά έως 4 ετών, 12 για παιδιά 4 έως 6 ετών και μέχρι 10 για παιδιά άνω των 6 ετών. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ο αριθμός των επισκέψεων παραμένει ως έχει για τον παιδίατρο.

**Οι επισκέψεις στους ιατρούς είναι απεριόριστες για τις δομές του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.