ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Όσα ακολούθησαν στη συνέχεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του 28/28-6-2012 αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση της 23-6-2012, έκρινε και αποφάσισε ομόφωνα: την ενημέρωση των 20.000 μελών του ΕΔΟΕΑΠ, την ανάρτηση των Πρακτικών της Γ.Σ. και την επικύρωσή τους από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ελένη Σπανοπούλου – άρθρο 25 παρ. 8 του Καταστατικού- μέχρι του σημείου της αποχώρησής της.
Αποφάσισε επίσης, για λόγους δημοκρατικότητας και διαφάνειας να δημοσιοποιήσει τα πλήρη πρακτικά αλλά και όλα όσα ακολούθησαν.

Από δεκάδες δημοσιεύματα στον Τύπο και μαρτυρίες, τεκμηριώνεται ότι η απομάκρυνση της Προέδρου έγινε μετά την μετάθεση εκ μέρους της των εργασιών της Γ.Σ. (άρθρο 25 παρ. 7 του Καταστατικού) καθώς δεν συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης διότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη νόμιμη απαρτία και προκειμένου να προστατευθεί από εκδηλώσεις βίας, που τελικά δυστυχώς αποδεδειγμένα δεν αποφεύχθηκαν, εις βάρος της και εις βάρος άλλων μελών της Γ.Σ..

Κατόπιν όλων αυτών και παρά το γεγονός ότι η συνέχιση της διαδικασίας δεν είναι συμβατή με την νομιμότητα, το Δ.Σ. δημοσιοποιεί όλα όσα ακολούθησαν και έχουν αυτολεξεί καταγραφεί.

LINK για ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ