ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κρίση και Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα

Ξεχώρισε η ελληνική εισήγηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

Ο αντίκτυπος της κρίσης στο ελληνικό Κράτος Πρόνοιας ήταν το θέμα που παρουσίασαν στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite), η κυρία Ελένη Σπανοπούλου, Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ, Πρόεδρος ΟΑΤΥΕ – ΕΔΟΕΑΠ και ο  κ. Χρήστος Βαράκης, Προϊστάμενος Νοσοκομειακής Περίθαλψης στον ΕΔΟΕΑΠ.

Η ελληνική παρουσίαση στις εργασίες της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2012 στις Βρυξέλλες απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και επελέγη ως η καλύτερη όλων όσων παρουσιάστηκαν, με τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης όσων παρακολούθησαν τις εργασίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ.

«Το μείζον για την Δημόσια  Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα  σήμερα είναι η εκ βάθρων αναδιοργάνωση  τους στη βάση της διαφάνειας, του εκσυγχρονισμού και της διασφάλισης νέου θεσμικού πλαισίου», τόνισε η Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ, Πρόεδρος ΟΑΤΥΕ – ΕΔΟΕΑΠ, κυρία Ελένη Σπανοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «η παγκόσμια κοινότητα των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βοήθεια των αβοήθητων».

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Επιτροπή τόνισαν ότι η χώρα μας «βρίσκεται στη μέγγενη δύο αλληλο-τροφοδοτούμενων φαύλων κύκλων, έναν οικονομικό και έναν κοινωνικό», καταδεικνύοντας το γεγονός ότι οι δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό για την υγεία έχουν προκαλέσει δραματική αύξηση του βαθμού φτώχειας στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει στην επανεμφάνιση μεταδοτικών ασθενειών, όπως η φυματίωση και η ελονοσία και επίσης έχουν αυξήσει τα φαινόμενα βίας και τα περιστατικά κατάθλιψης.

Διαβάστε τον χαιρετισμό της Αντιπροέδρου της ΑΙΜ και Προέδρου ΟΑΤΥΕ –ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

Διαβάστε την ελληνική παρουσίαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ με θέμα «Η επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στο Κράτος Πρόνοιας της Ελλάδας»

Στην ίδια συνάντηση εργασίας της AIM, ο Willy Palm, πρώην Διευθυντής της ΑΙΜ, ο οποίος εργάζεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα Υγείας, αναφέρθηκε στην  επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υγεία. Ο Christian Zahn, Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ και Πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας VDEK, αναφέρθηκε στον κανονισμό για τα προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την ΑΙΜ.

Ο Jean Hermesse, Γενικός Γραμματέας της Βελγικής Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας ANMC/LCM εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού, ενώ ο Pedro Bleck da Silva, προεδρεύων της ομάδας Εργασίας της ΑΙΜ για τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, από την Πορτογαλία, υπογράμμισε στην παρουσίασή του ότι «η αλληλεγγύη είναι αυτό που η Ευρώπη έχει ανάγκη τώρα, όχι αργότερα».