ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 14/4/2014

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Συνάδελφοι,

Ο ΕΔΟΕΑΠ, με απόφαση του Δ.Σ, προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με την Αρχίατρο, τον Ελεγκτή Ιατρό, τους δύο Οφθαλμιάτρους και το Γραμματέα Αρχιάτρου, για λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού Υγείας του Οργανισμού και των ισχυουσών εσωτερικών διαδικασιών οι οποίες έχουν θεσπιστεί προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των χειρουργικών επεμβάσεων και να αποφεύγονται φαινόμενα εμπορευματοποίησης.

Ταυτόχρονα η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόσληψη Παθολόγων, Οφθαλμιάτρου, Οδοντιάτρων, Ελεγκτή Ιατρού καθώς και Νοσηλευτών . Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο στις αρχές Μαΐου.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ , επισημαίνει ότι σκοπός του Οργανισμού, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες των ασφαλισμένων του αλλά και την προστασία της περιουσίας των μελών-μετόχων του. Έχοντας τους ασφαλισμένους  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ,δεσμεύεται για την προάσπιση της υγείας και της περίθαλψης τους, ως θεμελιωδών αξιών και καταβάλλει συνεχή και συστηματική προσπάθεια μαζί με το Ιατρικό και το Διοικητικό δυναμικό προς την κατεύθυνση αυτή.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

Πάνος Σόμπολος

Νίκος Καρούτζος