ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κατασκηνωτικό επίδομα 2023 από τον ΕΔΟΕΑΠ: Προϋποθέσεις και οδηγίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατασκηνωτικό επίδομα 2023 από τον ΕΔΟΕΑΠ:
Προϋποθέσεις και οδηγίες

 

Από την Παρασκευή 2 Ιουνίου έως και την 30ή Ιουνίου οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Οργανισμό για τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος για το έτος 2023 για τα έμμεσα ασφαλισμένα και δικαιοδόχα τέκνα, τα οποία έχουν γεννηθεί από 1/1/2007 έως 31/12/2017 (απόφαση ΔΣ 23/31-5-2023). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στις συνεργαζόμενες με τον Οργανισμό κατασκηνώσεις.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατηγορία 1: Τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2007 έως και 14/6/2017 που κρίθηκαν μη δικαιούχα της παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος από τη ΔΥΠΑ και εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2021 (εκκαθαριστικό 2022) υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (αθροιστικά και των δύο γονέων), προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και κατά 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο ή υπάρχουν άλλοι λόγοι απόρριψης του αιτήματος από τη ΔΥΠΑ. Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδί από 30.000€ έως 37.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιά από 30.000€ έως 44.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιά από 30.000€ έως 51.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιά από 30.000€ έως 58.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιά από 30.000€ έως 65.000 ευρώ

 

Κατηγορία 2: Τέκνα γεννηθέντα από 15/6/2017 έως και 31/12/2017 που δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2021 (εκκαθαριστικό 2022) δεν υπερβαίνει τα κάτωθι εισοδηματικά όρια:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδί από 0,00€ έως 37.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιά από 0,00€ έως 44.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιά από 0,00€ έως 51.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιά από 0,00€ έως 58.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιά από 0,00€ έως 65.000 ευρώ

 

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα δύο εβδομάδων με διανυκτέρευση (με διαμονή για 15 ημερολογιακές ημέρες συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης) ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 400 ευρώ για κάθε παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παραμονής. Για ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών θα δοθεί το ποσό των 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλες τις ημέρες ή αναλογικά με τις ημέρες παρακολούθησης.

 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMP

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να υποβάλλουν έως και 30/6/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2022 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2021)
 3. Ειδικότερα για:
  • Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου
  • Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)
  • Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2022 του παιδιού
  • Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου

 

Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο της υπηρεσίας, οι δικαιούχοι θα λάβουν στο e-mail τους, την εγγυητική επιστολή, την οποία θα καταθέσουν στη συνεργαζόμενη κατασκήνωση. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Για τυχόν απορίες: 2107264495 κ. Καμπανιάρη2107264492 κ. Θεοδώρου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση foreis@edoeap.gr

 

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMP

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, θα αποστέλλονται στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr:

 1. Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)
 2. Βεβαίωση της νομίμως λειτουργούσας κατασκήνωσης/ημερήσιου camp για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2022 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2021)
 4. Ειδικότερα για:
  • Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου
  • Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)
  • Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2022 του παιδιού
  • Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου

Το δικαιούμενο ποσό θα καταβάλλεται στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν υπηρεσιακού ελέγχου.

Για τυχόν απορίες: 2107264473 κ. Βραχωρίτου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vvrachoritou@edoeap.gr και info@edoeap.gr.

 

 

Για τυχόν απορίες ασφαλισμένων Βορείου Ελλάδος: 2310 278271 (Εσωτερικό 1) κ.Παπαβαρσάμη.