Συνεδριάσεις έτους 2015

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 20/6-4-2015

Συγκρότηση νέου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα