ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 66/22-12-2015

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για προγραμματισμό Δικασίμων Ιανουαρίου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €5.935

3.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €31.684,85

3.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €1.577,01

3.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €48.675,89

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

3.4 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

3.5 Κάλυψη ακοστολόγητης εξέτασης σε ασφαλισμένο

3.6 Κάλυψη ακοστολόγητης εξέτασης σε ασφαλισμένο

3.7 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης

3.8 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης

Θέμα 4Ο: Σχετικά με διαδικασίες εφαρμογής του Νέου Μισθολογίου για το Διοικητικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό προσωπικό (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές- 10 ασφαλισμένοι

5.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης-προσωρινή  επικούρηση-6 ασφαλισμένοι

5.3 Αναστολή καταβολής επικούρησης-1 ασφαλισμένος

5.4 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.4.1 Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στο κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ-2 ασφαλισμένοι

5.4.2 Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης δικαιοδόχου–3 ασφαλισμένοι

5.4.3 Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων-9 ασφαλισμένοι

Θέμα 6Ο: Ανανεώσεις συμβάσεων συνεργαζόμενων Ιατρών και Συνεργατών (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Σχετικά με την πρόσληψη 2 Νοσηλευτών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Αίτηση φυσικοθεραπευτή για συνεργασία (φυσικοθεραπείες κατ’ οίκον) (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

9.1 Αναπλήρωση Γεν. Διευθυντή κατά το διάστημα κανονικής αδείας του

9.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14 έως και

20-2-2015

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

10.1    Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού € 147.906,39 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών.

 10.2    Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου, ποσού € 2.540,00