ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 8/25-2-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΣΗΕΑ

2.2 Σχετικά με πρόσκληση ΠΟΕΣΥ σε συνδιάσκεψη για το Ασφαλιστικό

2.3 Ενημέρωση ΔΣ για Ημερολόγιο Δικασίμων Μαρτίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1      Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €8.237,65

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €15.635,86

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €42.374,22

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €7.068,00

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €138.366.36

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4 Σχετικά με ακοστολόγητη εξέταση

4.5 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

4.6 Σχετικά με παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

4.7 Τιμές ΕΔΟΕΑΠ για οφθαλμολογικές πράξεις με laser και για επέμβαση καταρράκτη

4.8 Ενημέρωση για πορεία νόσου ασφαλισμένης

4.9 Επαναχορήγηση επιδόματος ΣΚΠ σε ασφαλισμένη

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Εγγραφές – 1 ασφαλισμένη

5.3 Διαγραφές – 17 ασφαλισμένοι

5.4 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας – 1 ασφαλισμένος

5.5 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης- προσωρινή επικούρηση – 8 ασφαλισμένοι

5.6 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 2 ασφαλισμένοι

5.7 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 ασφαλισμένη

5.8 Αίτηση για καταβολή υπολοίπου εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένη

5.9 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

5.10 Αιτήσεις για επανεξέταση οφειλών λόγων διαγραφής – 3 ασφαλισμένοι

5.11 Αίτηση διακανονισμού οφειλής ποσού εξαγοράς – 1 ασφαλισμένος

5.12 Αίτηση ασφαλισμένου για παροχή οικονομικής βοήθειας

5.13 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα – 9 ασφαλισμένοι

5.14 Αίτηση για επιστροφή εισφορών ασφαλισμένου

5.15 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

5.16 Αποτελέσματα απογραφής ανέργων μελών έτους 2015

Θέμα 6Ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο:    Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με Μηχανογράφο

7.2 Σχετικά με επερώτηση βουλευτή για θέμα διπλών-τριπλών συντάξεων Βουλευτών –Αιρετών

7.3 Σχετικά με Υπουργείο Εργασίας για στοιχεία Business Intelligence

7.4 Σχετικά με συνεργασία με γυμνάστρια και διακοπή συνεργασίας με γυμναστή

7.5 Σχετικά με στοιχεία για εργαζόμενη

7.6 Σχετικά με αποστολή αρχείων πληρωμών στην ΕΤΕ (Ethnocredits)

7.7 Σχετικά με υπογραφή σύμβασης με ΦΣ για χορήγηση στοιχείων φαρμακείων-μελών του Συλλόγου

7.8 Σχετικά με επανέλεγχο ορθότητας βελτιστοποιήσεων θεμάτων ασφαλείας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

7.9 Σχετικά με καταγγελία σύμβασης ακτινολόγου

7.10 Σχετικά με επιστολή ΕΣΗΕΑ για απόδοση Δικαιωμάτων Αγγελιοσήμου

7.11 Ενημέρωση για έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

7.12 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

7.13 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

7.14 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-2-2016 έως 14-2-2016 & 15-2-2016 έως 21-2-2016

7.15 Σχετικά με καταβολή εγκεκριμένων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων

7.16 Σχετικά με ετήσια εισφορά προς ΟΑΤΥΕ

7.17 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με οφθαλμίατρο

7.18 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

7.19 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένης ψυχολόγου & συμβεβλημένου οδοντίατρου

7.20 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

7.21 Αλλαγή ωραρίου ψυχολόγου

7.22 Σχετικά με σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης υποσυστήματος ηλεκτρονικής διανομής αλληλογραφίας

7.23 Σχετικά με εκτυπωτές Μικροβιολογικού-Ακτινολογικού Εργαστηρίου

7.24 Σχετικά με προσφορές για σύστημα θυροτηλεόρασης για τον 6ο όροφο

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής (ΦΥΚ) μηνός Δεκεμβρίου 2015, ύψους € 10.230,77