ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 16/6-4-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση για Κατανομή Αγγελιοσήμου από ΕΤΑΠ ΜΜΕ μηνός Μαρτίου 2016

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για καθυστέρηση καταβολής επικουρήσεων από ΕΤΕ

2.3 Επιστολή ΕΣΗΕΑ σχετικά με εργαζόμενους Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ξένιος»

2.4 Επιστολή ΕΣΗΕΑ για παροχή στοιχείων μελών

2.5 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχο Δ’ Τριμήνου 2015

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €37.900,41

4.2.2  Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €176,19

4.2.3  Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €40.817,53

4.3 Αιτήματα φορέων για σύναψη σύμβασης

4.4 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για αναδρομική έγκριση συνεδριών σε ψυχίατρο

4.5 Αιτήματα ασφαλισμένων για έγκριση φαρμάκων

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Σχετικά με ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Αναπλ. Αρχίατρος, Τομεάρχης ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Ενεργοποίηση δικαιώματος κλάδου ασθενείας στον ΕΔΟΕΑΠ – 1 ασφαλισμένος

6.2 Διαγραφές – 8 ασφαλισμένοι

6.3 Επιστροφή ποσού εισφοράς ασθενείας λόγω εργασίας – 1 ασφαλισμένος

6.4 Αιτήσεις για διακανονισμό εισφορών ασθενείας λόγω ανεργίας – 4 ασφαλισμένοι

6.5 Αίτηση για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

6.6 Τροποποίηση διαστήματος εξαγοράς χρόνου σπουδών – 1 ασφαλισμένος

6.7 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 4 ασφαλισμένοι

6.8 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

6.9 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 1 ασφαλισμένος

6.10 Διάφορα ασφαλιστικά – 8 ασφαλισμένοι

6.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα -1 ασφαλισμένος

Θέμα 7Ο:    Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Μαρτίου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 8Ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Συνεδριάσεις ΔΣ Μαΐου 2016

9.2 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 28-3-2016 έως 3-4-2016

9.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-3-2016

9.4 Αίτηση πρώην συζύγου ασφαλισμένου για είσπραξη δαπανών τέκνων

9.5 Ανανέωση σύμβασης για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

9.6 Σχετικά με μείωση αμοιβής για συνεργασία με εταιρεία καταστροφής εγγράφων

9.7 Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με καθυστέρηση καταβολής επικούρησης μηνός Απριλίου

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

10.1   Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μηνός Ιουνίου 2015, ύψους € 169.818,31

10.2   Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Φεβρουαρίου 2016, ύψους € 5.480,77