ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 34/27-7-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1   Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:      Σχετικά με μελέτη για την ενδελεχή αποτύπωση της παρούσας οικονομικής κατάστασης του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

      4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €14.988,78

      4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €62.296,79

      4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €20.488,62

      4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €7.406,77

     4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €94.232,66

4.3 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

4.4 Κοστολόγηση πολυποδεκτομών σε μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια ή και σε ιδιωτικά γαστρεντερολογικά ιατρεία

4.5 Αιτήματα φορέων για σύναψη σύμβασης

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές –2 ασφαλισμένοι

5.2 Εγγραφές μελών – 2 ασφαλισμένοι

5.3 Επανεγγραφή μελών – 2 ασφαλισμένοι

5.4 Διαγραφές – 5 ασφαλισμένοι

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου σπουδών – 1 ασφαλισμένος

5.6 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 5 ασφαλισμένοι

5.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ – 1 ασφαλισμένος

5.8 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 ασφαλισμένος

5.9 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

5.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 5 ασφαλισμένοι

5.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 10 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:       Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με σύνδεση στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και ηλεκτρονική συνταγογράφηση

6.2 Σχετικά με ερώτημα για ασφαλιστικές κρατήσεις Διοικητή Νοσοκομείου

6.3 Σχετικά με αναπλήρωση Γ. Διευθυντή και άδειες Τομεαρχών (Αύγουστος 2016)

6.4 Σχετικά με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής Έργου ΕΣΠΑ (Προγραμματική Συμφωνία άρθρο 7, παρ. 4)

6.5 Σχετικά με διαβίβαση από ΕΟΠΥΥ καταγγελίας ασφαλισμένου

ΕΔΟΕΑΠ και αίτημά του για αλληλογραφία με τον Οργανισμό

6.6 Έγκριση καταβολής προκαταβολής σε Φαρμακευτικό Σύλλογο

Αττικής και Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

6.7 Σχετικά με αποδοχή οικονομικής προσφοράς προμηθευτή για εξετάσεις και αναλώσιμα καθώς και συμφωνία αποπληρωμής οφειλών

6.8 Σχετικά με αποπληρωμή οφειλών σε Νοσηλευτήριο

6.9 Σχετικά με καταβολή ετήσιας εισφοράς προς ΟΑΤΥΕ

6.10 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Ιούνιος 2016)

6.11 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από

18-7-2016 έως 24-7-2016

6.12 Αίτημα ασφαλισμένης για θέμα εξυπηρέτησης από οδοντίατρο εντός ΕΔΟΕΑΠ

6.13 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένης για χορήγηση αποφάσεων ΔΣ

6.14 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένης

6.15 Σχετικά με εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών στα ιατρεία και εργαστήρια του Οργανισμού

6.16 Αναλυτικές κινήσεις χρηστών ΕΔΟΕΑΠ στο ebanking της ΕΤΕ

6.17 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενης για προκαταβολή αποδοχών