ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 2/11-1-2017

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

2.2 Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση πράξης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

2.3 Ενημέρωση σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α μέχρι 28-2-2017

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Σχετικά με δαπάνες συμβεβλημένων φορέων

4.3 Σχετικά με αιτήματα φορέων για σύναψη σύμβασης

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ., Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Διαγραφές Μελών

5.3 Απονομή   Προσωρινής Επικούρησης 

5.4 Αιτήσεις για προκαταβολή εφάπαξ  οικονομικής ενίσχυσης  λόγω συνταξιοδότησης

5.5 Αίτηση εν ενεργεία μέλους για προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.6 Αίτηση για αναδρομική ισχύ μειωμένου ασφαλίστρου λόγω ανεργίας

5.7 Σημείωμα για τους πρώην απασχολούμενους σε εταιρεία

5.8 Αιτήσεις  διακανονισμού οφειλών από εισφορές κλάδου ασθενείας

5.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 6Ο:   Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Δεκεμβρίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 2-1-2017 έως 8-1-2017

7.2 Cash Flow 1Ο Τρίμηνο  2017

7.3 Συνεδριάσεις ΔΣ Φεβρουαρίου 2017

7.4 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης για έξοδα κίνησης ΔΣ

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1       Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων

€950,00 πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά  €1.178,00