ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 18/10-5-2017

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ορισμός Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ ΕΔΟΕΑΠ και ΣΕΥΕ

2.2 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Ισολογισμού 2016

2.3 Ενημέρωση από ΕΣΗΕΜ-Θ για σειρά συναντήσεων με μέλη της και πρόσκληση στο Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ

2.4 Συγχαρητήρια επιστολή από ΤΥΠΕΤ

2.5 Ενημέρωση για νέο Δ.Σ. ΑΤΠΣΥΤΕ

2.6 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών Δ.Σ. από τη συνάντηση με τις Ενώσεις και τη λήψη απόφασης

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημοσίων νοσοκομείων #79.445,21#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων #18.629,05#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #44.193,74#€

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #3.567,17#€

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών #28.318,48#€

4.3 Έγκριση δαπάνης φαρμάκων

4.4 Συμμετοχές καρκινοπαθών και παραπληγικών σε παρακλινικές εξετάσεις σχετικές με τη νόσο τους

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος : Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Εγγραφές μελών

5.3 Διαγραφές

5.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικον. ενίσχυσης

5.5 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων

5.6 Αιτήσεις  για καταβολή εγκεκριμένων ποσών εφάπαξ οικον. ενίσχυσης  

5.7 Αιτήσεις  για προκαταβολή εφάπαξ οικον. ενίσχυσης  

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή της επικούρησης  λόγω γήρατος με εξαίρεση μείωσης 8% λόγω αναπηρίας 

5.9 Αιτήσεις για κατ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ εξαίρεση ασφάλισης στον κύριο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ)

5.10 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθένειας λόγω ανεργίας

5.11 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

5.12 Αιτήσεις επιδόματος ασθενείας

5.13 Αίτηση ασφαλισμένου για συνέχιση ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ, με ταυτόχρονη ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ως επιχειρηματίας

Θέμα 6:      Υποβολή πρότασης για την ασφάλιση εργαζομένων με ΔΠΥ οι οποίοι παρέχουν δημοσιογραφική εργασία

Θέμα 7:      Συνάντηση με την Εξελεγκτική Επιτροπή

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων 1-5-2017 έως 7-5-2017

8.2 Σχετικά με επανέγκριση τιμολογίου λόγω απώλειας πρωτοτύπου

8.3 Ενημέρωση ΔΣ για την επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου (Μάρτιος 2017) και ενημερωτική επιστολή για παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

9.1 Έγκριση προκαταβολής ποσού #121,96#€ δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής κατά εταιρείας