Εγκύκλιοι ΑΚΑ-ΑΚΕ

Εγκύκλιος 2/2018

Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 328/20.02.2018 εγγράφου του Γραφείου Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ότι για την υποβολή και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, Δώρου Χριστουγέννων 2017 και Ιανουαρίου 2018 των ασφαλισμένων μέχρι 30/11/2017 στον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και για το ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που ανήκει στο Μητρώο εργοδοτών του Οργανισμού μέχρι 30/11/2017,  κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4498/2017, θα πρέπει να εφαρμοσθούν μέχρι 28/2/2018 τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη εγκύκλιο του Οργανισμού μας 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

   ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ