ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 7/9-2-2018

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου

2.1  Εξελίξεις στο ζήτημα της υποβολής της ΑΠΔ και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

2.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Ιανουαρίου  2018

2.3 Σχετικά με ανακοίνωση- πρόσκληση από ΣΕΥΕ για διάλογο

2.4  Επικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με συνέχιση ενήλικου τέκνου στην ασφάλιση του Οργανισμού λόγω αναπηρίας  

2.5  Εξώδικα για τη μη καταβολή του 2%

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #2.962,40#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #21.877,40#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #20.315,92#€

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #5.791,90#€

4.2.5 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών #85.356,44#€

4.3 Εισήγηση σχετικά με συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος απινιδωτή

4.4 Εισήγηση σχετικά με συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος βηματοδότη

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Αναστολές ασφάλισης

5.3 Απονομή επικούρησης

5.4 Επαναχορήγηση επικούρησης λόγω συμπλήρωσης του 55ου έτους ηλικίας σε συνδυασμό με ανάληψη εργασίας

5.5 Αιτήσεις για καταβολή εγκεκριμένου ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

5.6 Παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.7 Επιστροφές ποσού από εισφορά ασθενείας ενήλικου τέκνου που παρακρατήθηκε από την επικούρηση

5.8 Διόρθωση πρακτικού απόφασης χορήγησης επικούρησης λόγω χηρείας

5.9 Αιτήσεις για καταβολή εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας

5.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Ι. Εξ ολοκλήρου υπαγωγή συζύγου στην ασφάλιση

ΙΙ. Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης συζύγου

ΙΙΙ. Επανεγγραφή ενήλικου τέκνου στην ασφάλιση του Οργανισμού με καταβολή εισφοράς

Θέμα 6Ο:   Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2017 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

 

Θέμα 7ο:     Διάφορα Θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-1-2018 έως και 4-2-2018

7.2 Σχετικά με πόρισμα επιτροπής μελέτης του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας του ΕΔΟΕΑΠ

7.3 Σχετικά με ανάκληση παραγγελίας

7.4 Σχετικά με εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση εταιρείας

7.5 Σχετικά με εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση εταιρείας

7.6 Σχετικά με εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση εταιρείας

7.7 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη

7.8 Σχετικά με προκαταβολή αποδοχών υπαλλήλου