ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 11/8-3-2018

 

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου

2.1  Πορεία κανονισμού είσπραξης εσόδων

2.2 Σχέδιο Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για καταλογισμούς οφειλών

2.3 Απολογισμός δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου  2018.

2.4 Eπικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με έγκριση άμεσης τοποθέτησης βηματοδότη σε  ασφαλισμένη

2.5 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

2.6 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Μνημόνιο Συνεργασίας   (Σύμφωνο Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας) με τον ΕΦΚΑ

2.7 Σχετικά με Παροχή Ειδικής Πληρεξουσιότητας σε συνεργαζόμενη Δικηγόρο

2.8 Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με Δωροεπιταγές

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #21.192,62#€

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #112.376,89#€

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #69.101,64#€

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #2.215,62#€

4.2.5 Εξόφληση ιατρών – διαγνωστικών #62.483,19#€

4.3 Εισήγηση σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης σε νοσηλευτήριο

4.4 Εισήγηση σχετικά με συμπληρωματικό στο κατατεθέν στις 13/11/20107 σημείωμα της ελεγκτή ιατρού με θέμα “Πρόταση για επανεκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης αμοιβών χημειοθεραπείας και αμοιβών θεραπειών συμπληρωματικών της χημειοθεραπείας”

4.5 Εισήγηση σχετικά με ετεροχρονισμένη έκδοση παραπεμπτικού και όχι εισιτηρίου για μελέτη ύπνου ασφαλισμένου

4.6 Εισήγηση σχετικά με τοποθέτηση βηματοδότη σε ασφαλισμένη του ΕΔΟΕΑΠ σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

4.7 Εισήγηση σχετικά με έγκριση εξόφλησης συμπληρωματικού τιμολογίου συνταγής.

4.8 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

 

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές

5.2 Αναστολή ασφάλισης

5.3  Παρακράτηση ποσού οδοντιατρικών εργασιών από την μηνιαία επικούρηση

5.4 Διάφορα Ασφαλιστικά θέματα

Ι. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου

ΙΙ. Συνέχιση ασφάλισης συζύγου για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

 Θέμα 6ο:     Διάφορα Θέματα

6.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-2-2018 έως και 4-3-2018

6.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 28-2-2018

6.3 Σχετικά με μηνιαία αναφορά της ΕΔΕΚΤ

6.4 Συμπλήρωση επιτροπής  εκκαθάρισης μητρώου ασφαλισμένων

6.5 Σχετικά με εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση εταιρείας

6.6 Σχετικά με προκαταβολή αποδοχών υπαλλήλου

6.7 Καταβολή εισφοράς ΟΑΤΥΕ έτους 2018

6.8 Γνωστοποίηση μη ανάληψης έργου εκ μέρους του επιλεγέντος ακτινολόγου