ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 16/4-4-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη συνέχιση ασφάλισης αναπήρου τέκνου

2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολές του ΕΦΚΑ περί διαχείρισης εφαρμογής δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων ΕΔΟΕΑΠ και χορήγησης παροχών σε χρήμα

2.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Απριλίου 2018

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση π. μέλους Δ.Σ. για χορήγηση αντιγράφου εισηγήσεως από συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ

2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κατά της Απάτης

2.6 Σχετικά με επιστολές για οφειλές σε ασφαλισμένους του Οργανισμού

2.7 Σχετικά με θέμα νοσοκομείων

2.8 Ενημέρωση Δ.Σ. για έγγραφο της ΕΣΠΗΤ προς Δ.Σ. ΠΟΕΣΥ

2.9 Σχετικά με επιστολές εργοδοτών περί μη υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών

2.10 Ενημέρωση Δ.Σ. για γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου για συμβάσεις ιατρών

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών

3.2 Εγκρίσεις / Αιτιολογημένες

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1       Μεταβολές

4.2       Απονομή προσωρινής επικούρησης

4.3       Αιτήσεις για απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

4.4       Αιτήσεις για υπαγωγή σε μειωμένη εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας 

4.5       Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

i. Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη συζύγου 

ii. Παράταση ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιοδόχου τέκνου

iii. Συνέχιση ασφάλισης ενήλικων τέκνων με εισφορά

iv. Επικύρωση διά περιφοράς απόφασης Δ.Σ.  σχετικά με την συνέχιση ασφάλισης ανάπηρου τέκνου

v. Δικαίωμα περίθαλψης στα ιατρεία ΕΔΟΕΑΠ ανήλικου προς υιοθεσία τέκνου

vi.Επιδόματα λεχωίδος

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-3-2018 έως και 1-4-2018

5.2 Σχετικά με ετήσια πληρωμή τοκομεριδίων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου από ΕΤΕ  και EUROBANK

5.3 Σχετικά με επιστροφή ποσού € 56.472,66 για κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης στον ΕΦΚΑ

5.4 Σχετικά με έγκριση δαπάνης € 1.000,00 για αλλαγή τρόπου εισαγωγής εγγράφων

5.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για την εξέταση στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ των υποψηφίων προς εγγραφή μελών, εργαζομένων σε ιστοσελίδες

5.6 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση της δυνατότητας στους γιατρούς της Βουλής των Ελλήνων να συνταγογραφούν σε υπαλλήλους της Βουλής με ασφαλιστικό φορέα ΕΔΟΕΑΠ.

5.7 Σχετικά με διαμαρτυρία ασφαλισμένου κατά υπαλλήλου ΕΔΟΕΑΠ