ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019

ΑΘΗΝΑ 28-05-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019»

Σε συνέχεια της από 3/4/2019 ανακοίνωσης της Διοίκησης του Οργανισμού, σχετικά με τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος έτους 2019 σας ενημερώνουμε ότι, οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που δεν δικαιώθηκαν της αντίστοιχης παροχής του ΟΑΕΔ, μπορούν να λάβουν το επίδομα εφόσον:

  • έχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 – 31/5/2013 και είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον Οργανισμό.
  • υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων προσκομίζοντας: (i) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018 και για τους δυο γονείς, από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και (ii) τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία ζητούν το επίδομα.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ έχουν τις εξής εναλλακτικές λύσεις λήψης  του επιδόματος:

1.-Να καταβάλλουν εξ ιδίων τη δαπάνη της κατασκήνωσης και να προσκομίσουν την απόδειξη μαζί με την αίτησή τους, ή

2.-Να επιλέξουν μια από τις κατασκηνώσεις που δέχονται τις εγγυητικές επιστολές του ΕΔΟΕΑΠ  και αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει αφού υποβάλλουν το αίτημά τους, να λάβουν εντός δυο ημερών την αντίστοιχη επιστολή από το ΤΥΠ, την οποία θα καταθέσουν στην κατασκήνωση αντί χρημάτων. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης info@edoeap.gr

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στον Τομέα Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ