ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ)

Αθήνα 11/3/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν.4779/2021, ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ:

  • ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12/2017 ΕΩΣ 12/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να τύχετε των ευεργετημάτων της παραγ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4779/2021, σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) καλείστε άμεσα και μέχρι την 31/3/2021 να υποβάλετε τη μηνιαία Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ) για την περίοδο από 12/2017 έως 12/2020, ακολουθώντας αυστηρά την παρακάτω διαδικασία:

 

  1. Συμπλήρωση της απογραφής της εταιρείας στον ΕΔΟΕΑΠ, εγκύκλιος 4/2018 και ηλεκτρονική αποστολή της στον ΕΔΟΕΑΠ στο e-mail: apografi@edoeap.gr.
  2. Αίτηση με σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου της εταιρείας, με θέμα της αίτησης «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ», όπου και θα αναφέρετε ότι αιτείσθε το άνοιγμα της εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ «ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ» , προκειμένου να υποβληθεί ο τζίρος της εταιρείας, ανά μήνα, για την περίοδο από 12/2017 έως 12/2020. Στην αίτηση να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και ο ΑΦΜ της. Την αίτηση θα την σκανάρετε και θα την αποστέλλετε στο e-mail: esoda@edoeap.gr.
  3. Η Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ άμεσα θα σας στείλει απαντητικό e-mail ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή του ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) για την περίοδο από 12/2017 έως 12/2020 στην εφαρμογή ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ.
  4. Μετά την έγκριση της Υπηρεσίας του ΕΔΟΕΑΠ, θα εισέρχεστε στην εφαρμογή ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ του ΕΔΟΕΑΠ, με τους κωδικούς taxisnet της εταιρείας, και θα υποβάλλετε ανά μήνα και από την περίοδο 12/2017 έως 12/2020, το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος). Σε περίπτωση που κάποιος μήνας είναι μηδενικός, θα συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία μηδέν (0).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η εταιρεία σας έχει και άλλες δραστηριότητες εκτός από Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, ο τζίρος που θα υποβληθεί θα αφορά μόνο στη δραστηριότητα του ΜΜΕ και όχι των υπολοίπων δραστηριοτήτων.

Επίσης στην εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή (ΑΚE χωρίς ΑΚΑ) παρέχονται και οδηγίες χρήσης.

 

  1. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών ανά μήνα της εταιρείας σας και για την περίοδο από 12/2017 έως 12/2020 στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ «ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ», θα στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: esoda@edoeap.gr, ότι ολοκληρώσατε τις υποβολές, αναφέροντας την επωνυμία της εταιρείας και τον ΑΦΜ της.
  2. Σχετικά με την υποβολή των εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) των μισθωτών της εταιρείας σας (εφόσον απασχολείτε προσωπικό), θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ με οδηγίες.

 

Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, να τηρηθεί απαρέγκλιτα η περιγραφείσα διαδικασία.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264369, 2107264318, 2107264371 και 2107264378.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ