ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Eυνοϊκότεροι όροι για το Κατασκηνωτικό επίδομα 2021 από τον ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eυνοϊκότεροι όροι για το Κατασκηνωτικό επίδομα 2021 από τον ΕΔΟΕΑΠ

 

Με νεότερη απόφαση του ΔΣ, ο ΕΔΟΕΑΠ από εφέτος θα χορηγεί το κατασκηνωτικό επίδομα για τα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον Οργανισμό, τα οποία έχουν γεννηθεί από 1/1/2005 έως 31/12/2015. Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι η μη δυνατότητα λήψης της παροχής από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

 

Για να χορηγηθεί επομένως το επίδομα από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει:

  • Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του ασφαλισμένου να είναι μεγαλύτερο των 28.000 ευρώ (άρα να μην μπορεί να υποβληθεί αίτημα στον ΟΑΕΔ).
  • Ή να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στον ΟΑΕΔ και να έχει απορριφθεί. Συνεπώς, να περιλαμβάνεται στους πίνακες απόρριψης του ΟΑΕΔ.

Το επίδομα κατασκήνωσης του ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγείται στους ασφαλισμένους του ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδί από 28.000 έως 35.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιά από 28.000 έως 42.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιά από 28.000 έως 49.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιά από 28.000 έως 56.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιά από 28.000 έως 63.000 ευρώ

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα δύο εβδομάδων με διανυκτέρευση (συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης) ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 600,00 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών θα δοθεί το ποσό των 300,00 ευρώ  για κάθε παιδί για όλες τις ημέρες ή αναλογικά με τις ημέρες παρακολούθησης.

 

ΓΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει, υποχρεωτικά, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr   έως 26/6/2021, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.

Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο της υπηρεσίας, οι δικαιούχοι θα λάβουν στο e-mail τους, την εγγυητική επιστολή την οποία θα καταθέσουν στη συμβεβλημένη κατασκήνωση.

 

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ:

  • Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)
  • Βεβαίωση της κατασκήνωσης για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
  • Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2019 και των δύο γονέων εκτός από διαζευγμένους (απαραίτητη προσκόμιση αντιγράφου διαζευκτηρίου ) ή λοιπές κατηγορίες μονογονεϊκών οικογενειών (απαραίτητη προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης εντός 3μήνου, (μπορεί να εκδοθεί από: https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases) όπου θα προσκομίζεται το εκκαθαριστικό του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή των παιδιών.

Κατόπιν υπηρεσιακού ελέγχου θα καταβάλλεται το δικαιούμενο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  Για τυχόν απορίες: 2107264495, κ. Καμπανιάρη και 2107264492, κ. Θεοδώρου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ