ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κατασκηνωτικό επίδομα 2022 από τον ΕΔΟΕΑΠ: Προϋποθέσεις και οδηγίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατασκηνωτικό επίδομα 2022 από τον ΕΔΟΕΑΠ:
Προϋποθέσεις και οδηγίες

 

Από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και την 30ή Ιουνίου οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Οργανισμό για τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος για το έτος 2022 για τα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα, τα οποία έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 έως 31/12/2016 (απόφαση ΔΣ 18/12-5-2022).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση:

  1. Το τέκνο να έχει γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2006 έως 31/12/2016
  2. Κατηγορία 1: Τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2006 έως και 14/6/2016 που κρίθηκαν μη δικαιούχοι της παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ (οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή άλλοι λόγοι απόρριψης)
  3. Κατηγορία 2: Τέκνα γεννηθέντα από 15/6 έως και 31/12/2016 που δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος στον ΟΑΕΔ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Το κατασκηνωτικό επίδομα του ΕΔΟΕΑΠ χορηγείται στους ασφαλισμένους του, όταν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έτους 2020 (εκκαθαριστικό 2021), υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (αθροιστικά και οι δύο γονείς για την περίπτωση Ι του παρόντος), προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδί από 30.000€ έως 37.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιά από 30.000€ έως 44.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιά από 30.000€ έως 51.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιά από 30.000€ έως 58.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιά από 30.000€ έως 65.000 ευρώ

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Το κατασκηνωτικό επίδομα του ΕΔΟΕΑΠ χορηγείται στους ασφαλισμένους με τέκνα που έχουν γεννηθεί το διάστημα 15/6-31/12/2016 σύμφωνα με τα κάτωθι εισοδηματικά όρια:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδί από 0,00€ έως 37.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιά από 0,00€ έως 44.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιά από 0,00€ έως 51.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιά από 0,00€ έως 58.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιά από 0,00€ έως 65.000 ευρώ

 

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα δύο εβδομάδων με διανυκτέρευση (συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης) ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 500 ευρώ για κάθε παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παραμονής. Για ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών θα δοθεί το ποσό των 250 ευρώ για κάθε παιδί για όλες τις ημέρες ή αναλογικά με τις ημέρες παρακολούθησης.

 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMP

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr  από 16/5/2022 έως και 30/6/2022, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο της υπηρεσίας, οι δικαιούχοι θα λάβουν στο e-mail τους, την εγγυητική επιστολή, την οποία θα καταθέσουν στη συνεργαζόμενη κατασκήνωση.

 

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ CAMP

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινιου 38, Αθήνα ΤΚ 115 28:

  • Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)
  • Βεβαίωση της κατασκήνωσης/ημερήσιου camp για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
  • Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2020 και των δύο γονέων εκτός από διαζευγμένους (απαραίτητη προσκόμιση αντιγράφου διαζευκτηρίου) ή λοιπές κατηγορίες μονογονεϊκών οικογενειών (απαραίτητη προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης εντός 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι μονογονέας (μπορεί να εκδοθεί από https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases) όπου θα προσκομίζεται το εκκαθαριστικό του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή των παιδιών.

Κατόπιν υπηρεσιακού ελέγχου θα καταβάλλεται το δικαιούμενο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Για τυχόν απορίες: 2107264495 κ. Καμπανιάρη, 2107264492 κ. Θεοδώρου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση foreis@edoeap.gr.