ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣXETIKA ME TH ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣXETIKA ME TH ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η περίθαλψη των συζύγων/συμβίων ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ που δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, λήγει στις 30/9/2022. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εγκαίρως να ανανεώσουν την ασφάλισή τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η επικαιροποίηση πραγματοποιείται οnline μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (edoeap.gr), παρέχοντας στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να μεταβαίνει στην καρτέλα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Οργανισμός, να «ανεβάσει» όλα τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για να ανανεωθεί η περίθαλψή τους, καθώς και να διορθώσει ή συμπληρώσει τα  στοιχεία των εμμέσων μελών.

Για τη  διευκόλυνση των ασφαλισμένων, διατίθεται φόρμα υπεύθυνης δήλωσης στην οnline εφαρμογή, οι οποία αφού συμπληρωθεί, θα πρέπει να αποθηκευτεί και ακολούθως να επισυναφθεί.

Η ασφάλιση των συζύγων/συμβίων  θα ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ  διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν θα ανανεώνεται.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Ασφάλισης τηλ.: 210 7264700 επιλογή 3-2 και  με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ.: 210 7264700 επιλογή 3-3.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ