ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/19-07-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν. αριθ. πρωτ.866/18-07-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.867/18-07-2023)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.868/18-07-2023)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.869/18-07-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ.864/18-07-2023)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ.858/18-07-2023)

3.3 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.7 αριθ. πρωτ.859/18-07-2023)

3.4 Έγκριση και απόδοση δαπάνης για διενέργεια εξέτασης σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.870/18-07-2023)

3.5 Έγκριση αποζημίωσης διαβητολογικού υλικού σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.860/18-07-2023)

3.6 Σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης συμβεβλημένου οδοντιάτρου (συν.10 αριθ. πρωτ.871/18-07-2023)

3.7 Σχετικά με την τροποποίηση απόφασης για την εφαρμογή κλιμάκων εκπτώσεων επί των χρεώσεων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και συμβεβλημένων ιατρών, φυσικοθεραπευτών και οδοντιάτρων (συν.11 αριθ. πρωτ.876/18-07-2023)

3.8 Σχετικά με εκτίμηση δαπάνης υγείας 2023 (Δ.Υ.)

Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-07-2023 έως 16-07-2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.861/18-07-2023)

4.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιουνίου 2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.872/18-07-2023)

4.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός  Ιουνίου 2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.11940/18-07-2023)

4.4 Αίτημα για χορήγηση τηλεργασίας σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.873/18-07-2023)

4.5 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.16 αριθ. πρωτ.878/18-07-2023)

4.6 Γνωμοδότηση για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (συν.17 αριθ. πρωτ.824/10-07-2023)

4.7 Σχετικά με τον έλεγχο ευπαθειών των υπολογιστικών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.862/18-07-2023)

4.8 Σχετικά με την ανανέωση του εξοπλισμού του ΩΡΛ ιατρείου (συν.19 αριθ. πρωτ.874/18-07-2023)

4.9 Σχετικά με βελτιώσεις/επιτάχυνση τρόπου καταχώρισης ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω ιστοσελίδας ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ.875/18-07-2023)

4.10 Σχετικά με την παραίτηση του Τομεάρχη Πληροφορικής (συν.21 αριθ. πρωτ.879/18-07-2023)

4.11 Σχετικά με θέμα υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.880/18-07-2023)

4.12 Ετήσια Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης προγράμματος παγίων με εταιρεία MobiWiki LTD (συν.23 αριθ. πρωτ.881/18-07-2023)

4.13 Παρουσίαση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου