ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ( ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018)
οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι , άμεσα μέλη
του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
, 

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

να συμμετάσχουν απομακρυσμένα, στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή  29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά προς διευκόλυνση της συμμετοχής χωρίς φυσική παρουσία. Κατά τη Συνέλευση, που θα διεξαχθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2022, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 01.01.2023 – 31.12.2023.
  3. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 01.01.2024 – 31.12.2024.
  4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για  τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, (παρόν το 1/3 του αριθμού των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και  ώρα 11:00, με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία (παρόν το 1/4 του αριθμού των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών),η Συνέλευση θα συγκληθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία και στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, (παρόν το 1/10 του αριθμού των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών),  η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και  ώρα 11:00 με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/20 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών.

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2023  ή στις τυχόν επαναληπτικές της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται να συνδεθούν με συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) που θα τους αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

O σύνδεσμος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ την ημέρα διενέργειας της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατά τις ημέρες διενέργειας των τυχόν επαναληπτικών της.

Ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο, οι ασφαλισμένοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν συγκεκριμένα πεδία που τους είναι ήδη γνωστά.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Ιnternet.

Οδηγίες συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση είναι αναρτημένες εδώ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ