ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

14 Δεκεμβρίου 2010 09:44

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΜΕΑ ΕΣΟΔΩΝ 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΒΑΣΕΙ Ν. 3863/2010 9. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΣΩΝ – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΡΕΩΝ 10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (4 ασφαλισμένοι) 11. ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ …

Περισσότερα
13 Δεκεμβρίου 2010 09:45

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων στα ΜΜΕ για 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15/12/2010 και 48ωρη απεργία από 17/12/2010 2.2. Καταγγελία ασφαλισμένης και απάντηση γιατρού 2.3. Ευχαριστήρια επιστολή Πρωθυπουργού 2.4. Επιστολή από Θεραπευτήριο 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (4 μέλη) 7. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( …

Περισσότερα
6 Δεκεμβρίου 2010 09:47

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Θέμα δικαιοδόχου 2.2. Απαντητική επιστολή σχετικά με γιατρούς SOS 2.3. Απαντητική επιστολή Προέδρου ΔΣ Θεραπευτηρίου 2.4. Αιτήσεις προς εκκαθάριση από ΤΥΠ 2.5. Θέμα έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας 2.6. Έγγραφο ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για αποστολή στατιστικών δελτίων τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ …

Περισσότερα
30 Νοεμβρίου 2010 09:48

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ISO ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙ0ΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ …

Περισσότερα
29 Νοεμβρίου 2010 09:48

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Συνάντηση του κ. Προέδρου και υπηρεσιακών παραγόντων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με την κα Πρόεδρο και  μέλη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Απάντηση κας Προέδρου στον Πρόεδρο του ΔΣ του θεραπευτηρίου  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Περισσότερα
22 Νοεμβρίου 2010 09:51

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Συγχαρητήριες επιστολές για την έκδοση του ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Θέματα επιστολών διαμαρτυρίας ασφαλισμένων και απαντήσεις 2.3. Πρόταση για ενημερωτική ημερίδα  με Καθηγήτρια κα Ελ. Γιαμαρέλου 2.4. Επιστολή Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος για παραχώρηση της αίθουσας 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙ0ΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 3% ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ …

Περισσότερα
16 Νοεμβρίου 2010 09:52

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΥΠ ΑΠΟ 1/1/2011 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  

Περισσότερα
15 Νοεμβρίου 2010 09:53

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1.  Κατάθεση απαντητικής επιστολής στην ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2.2.  Ενημέρωση για πορεία θέματος νοσηλευτηρίου 2.3.  Ενημέρωση για επί τα βελτίω αλλαγής των όρων σύμβασης υπέρ       του ΕΔΟΕΑΠ ανανέωσης εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου 2.4. Επιστολή – απάντηση κ. Αγ. Φαράκου σε ΚΟΥΡΗ 2.5. Επιστολή σε Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ για τη Διαβούλευση στο Διαδίκτυο 2.6. Κατάθεση λίστας ανυπόγραφων πρακτικών ετών 2005 έως …

Περισσότερα
9 Νοεμβρίου 2010 09:54

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ευχαριστήρια επιστολή κ. Κωστή Στεφανόπουλου 2.2. Ευχαριστήρια επιστολή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κας Λούκας Κατσέλη 2.3. Ευχαριστήρια επιστολή κ. Σπήλιου Χαραμή 2.4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2.5. Περιπτώσεις νοσηλείας ασφαλισμένων 2.6. Εξώδικη δήλωση   και εξώδικη απάντηση ΕΔΟΕΑΠ 2.7. Αγωγή   κατά ΕΔΟΕΑΠ 2.8.  Έγγραφο Εξελεγκτικής Επιτροπής 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ …

Περισσότερα
1 Νοεμβρίου 2010 09:54

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Έγγραφο Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης 2.2. Παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 2008 2.3. Επιστολή ΕΣΗΕΑ για ιατρική εξέταση υποψηφίων προς εγγραφή μελών 2.4. Έγγραφο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για συμμετοχή στον Πανελλήνιο Έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 2.5. Ανακοίνωση ΔΣ ΕΠΗΕΑ για βοήθημα παιδικού σταθμού …

Περισσότερα