ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

19 Ιουλίου 2010 11:01

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Α΄+ Β’ τριμήνου 2010 2.2. Επιστολή συνταξιούχου 2.3. Επιστολή συνταξιούχου 2.4. Πρόταση καθηγητή   περί εγκρίσεως εξόδων σε καρδιοθωρακικά και καρδιοαγγειοχειρουργικά περιστατικά 2.5. Πρόταση ιατρού   σχετικά με μείωση δαπανών που αφορούν στη διερεύνηση των διαταραχών του ύπνου 2.6. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα υφιστάμενα συστήματα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών 2.7. Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον …

Περισσότερα
12 Ιουλίου 2010 11:01

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Πρόταση συνεργασίας από ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 2.2. Ανάθεση αναλογιστικής μελέτης για το 2011 2.3. Πρακτικά μη πραγματοποιηθείσης Γενικής Συνέλευσης της 26/5/2010 2.4. Παρακλινικές εξετάσεις 2.5. Εκτύπωση υλικού για Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου 3. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) 5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ …

Περισσότερα
5 Ιουλίου 2010 11:02

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιβολή ΦΠΑ 11% στα νοσοκομεία από 1ης Ιουλίου 2010 2.2. Παράδοση ΠΣ ΤΥΠ σε εταιρεία PRUDENTIAL για αξιολόγηση 2.3. Καθαρισμός κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ 2.4. Υπηρεσιακό σημείωμα από Τομεάρχη Μηχανογράφησης για αγορά συγκεκριμένων προγραμμάτων και ενεργών συσκευών δικτύου 2.5. Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με νοσηλεία του και κύρος ΕΔΟΕΑΠ 2.6. Ευχαριστήριο τηλεγράφημα ασφαλισμένου για εξορθολογισμό 2.7. Δημοσίευμα Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕΕ …

Περισσότερα
28 Ιουνίου 2010 11:03

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Προτεινόμενες ημερομηνίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Πίνακες διακανονισμών οφειλών εισφοράς ασθενείας 3% 2.3. Λειτουργία απογευματινού ταμείου ΤΥΠ 2.4. Μηνιαίος δειγματοληπτικός έλεγχος ΤΥΠ 2.5.  Επικύρωση πρακτικών και επικόλληση αυτών στο επίσημο βιβλίο πρακτικών 2.6. Επιστολή σχετικά με πόρισμα ελέγχου φαρμακείου από Υπουργείο Εργασίας 2.7. Υποβολή παραίτησης 2.8. Υποβολή παραίτησης 2.9. Εισήγηση Ιατρού 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ …

Περισσότερα
21 Ιουνίου 2010 11:03

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ 2.2. Πίνακες διακανονισμών οφειλών αγγελιοσήμου 2.3. Σχετικά με θέμα οφειλών 2.4. Απάντηση διαιτησίας ΕΔΟΕΑΠ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ 2.5. Κατάθεση αγωγής 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ …

Περισσότερα
7 Ιουνίου 2010 11:04

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Θέμα ιατρού 2.2. Eπιστολή στο υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για χρέη Ομίλου Καλοφωλιά 2.3. Καθορισμός αμοιβών ιατρών χειρουργικών ειδικοτήτων 2.4. Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Ασφάλισης έτους 2010 2.5. Διακοπή εργασιών λόγω καλοκαιρινών αδειών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και του Γυναικολογικού Ιατρείου 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ …

Περισσότερα
31 Μαΐου 2010 11:04

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα ασφάλισης των συνδεδεμένων μελών (197 ασφαλισμένοι) 2.2. Σεμινάρια Πυρασφάλειας 2.3. Επιστολή νοσηλευτηρίου 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ  ΕΛΑΗΤ ΑΠΟ 01-03-2010 ΕΩΣ 30-04-2010 6. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΦΑΣΗ 2 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 ασφαλισμένος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (3 ασφαλισμένοι) …

Περισσότερα
26 Μαΐου 2010 11:05

1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝ.   ΚΕΝΤΡΩΝ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3% ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3833/2010 6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι) 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (3 ασφαλισμένοι) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (4 ασφαλισμένοι) 8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ …

Περισσότερα
25 Μαΐου 2010 11:05

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Οι 3 πρώτες Επιτροπές Διαιτησίας από έλεγχο νοσοκομειακών δαπανών 2.2. Ανοιχτή πρόσκληση για ανακατασκευή ιστοσελίδας ΕΔΟΕΑΠ (κείμενο προκήρυξης) 2.3. Συνεργασία με εταιρεία τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου 2.4. Έλεγχος ραντεβού ιατρών  – αναμονή στα ιατρεία μας 2.5. Χρονολόγιο  και υπογραφή σύμβασης με ελεγκτική εταιρεία 2.6. Συμπληρωματική λίστα δικασίμων ΕΔΟΕΑΠ 5-7/2010 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/5/2010 …

Περισσότερα
10 Μαΐου 2010 11:06

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για ρύθμιση οφειλών εισφοράς 3% και αγγελιοσήμου 2.2. Σύμβαση Ελέγχου Νοσοκομειακής Περίθαλψης 2.3. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση Προέδρου και μέλους ΔΣ με Πρόεδρο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 2.4. Απάντηση σε Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής 2.5. Δημόσια διαβούλευση  για συνδεδεμένα μέλη με πρωτογενή ασφαλιστικό φορέα 2.6. Ενημέρωση ΔΣ για κείμενο διακήρυξης αναμόρφωσης κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ …

Περισσότερα