ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

10 Ιανουαρίου 2011 10:53

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Πρακτικό Εξελεγκτικής Επιτροπής της 17/12/2010 και προσχέδιο απάντησης 2.2. Σύντομη περιγραφή προτεινόμενων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΔΟΕΑΠ 2.3. Κατάθεση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης Τομεάρχη Διοικητικού 2.4. Ανακοινώσεις ΕΠΗΕΑ για κινητοποιήσεις – προσωπικό ασφαλείας ΕΔΟΕΑΠ – ανακοίνωση εκπροσώπου εργαζομένων 2.5. Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για δικασίμους χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 2.6. Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με νοσηλεία του σε θεραπευτήριο …

Περισσότερα